Till innehåll på sidan

Lös utmaningar i Stockholmsområdet genom Openlabs masterkurs

Publicerad 2022-10-06

Hallå där Josefin Tissingh, kommunikatör på den KTH-baserade tankesmedjan Openlab som driver masterkursen Innovations for the Emerging City. I kursen samarbetar studenter och lärare från KTH, KI, SU och Södertörns högskola med uppdragsgivare från Stockholms stad och Region Stockholm för att tvärvetenskapligt lösa olika verkliga samhällsutmaningar.

Josefin Tissingh

Josefin Tissingh, kommunikatör på Openlab.

Vilka typer av samhällsutmaningar är det som studenterna kan arbeta med i kursen

– Höstterminens studenter arbetar just nu med utmaningar som berör äldres hälsa, ungas psykiska välmående och patienters vårdupplevelse. Ett exempel är mastersprojektet Mobilie Mobility Hub Network som utvecklats tillsammans med SL och Region Stockholm. Projektet som fokuserar på att skapa hållbara transportlösningar har nyligen blivit ett pilotprojekt i Upplands Väsby kommun.

– Ett annat spännande mastersprojekt är det digitala redskapet Sparky som bidrar till patienters ökade välmående. Projektet utvecklades i samarbete med Överviktscentrum och Region Stockholm. Innovationen, som nyligen mottagit finansiering och vunnit pris, arbetar nu med Drivhuset för att vidareutveckla sina kliniska tester.

Hur kan samarbetet se ut mellan studenter från de olika lärosätena?

– Studenterna, som kommer från många olika utbildningsbakgrunder och länder, delas in i tvärdisciplinära team för att tillsammans lösa en utmaning. Grupperna arbetar utifrån design thinking-metoden där man lägger stor vikt på att förstå sin målgrupp och skapa en lösning som är anpassad till slutanvändarens behov. Ofta utför studenterna grundliga studier och analyser genom att exempelvis intervjua användaren och observera utmaningsmiljön.

Vilka KTH-studenter kan kursen vara relevant för?

– Kursen lämpar sig för studenter som är intresserade av att utveckla nya och praktiska lösningar för komplexa samhällsproblem i samarbete med en eller flera partners från den offentliga sektorn. Från KTH söker ofta studenter som är intresserade av olika hållbarhetsfrågor, exempelvis teknik och hållbarhet, hållbarstadsplanering, Agenda 2030, med mera.

Vad kan man som student få ut av kursen?

– Att lära sig tillämpa design thinking-metoden som ett verktyg för att skapa innovativa lösningar på komplexa och verkliga samhällsutmaningar. En annan lärdom är att samarbeta med en extern offentlig kund som kan leda till ingångar in i arbetsmarknaden. Dessutom får studenterna utveckla färdigheter för att presentera en innovation eller koncept verbalt, visuellt och i text, exempelvis genom skisser, prototyper, pitcher, presentationer och rapporter.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-10-06