Till innehåll på sidan

Finansiering av praktik utomlands

Eftersom praktik generellt inte är poänggivande går det inte att erhålla studiemedel från CSN. För praktik inom Europa kan du söka Erasmusstipendium för att täcka de merkostnader som kan uppstå. För praktik utanför Europa finns andra stipendier att söka. I många fall kan också företaget som praktiken genomförs på erbjuda ersättning.

Studiemedel

Då du inte tar några poäng under din praktik så kan du inte erhålla vanliga studiemedel från CSN under praktikperioden. Om praktiken kan tillgodoräknas i ditt examensarbete kan du erhålla CSN som för vanliga studier. Beviljas du ett praktikstipendium vid ett universitet kan du inte vara inskriven på några kurser där. Gör du ditt exjobb vid ett företag i Europa får du i regel inte några studentrabatter eller andra studentförmåner.

Finansiering inom Europa

Ska du att göra praktik inom Europa? Utöver allt som listas på den här sidan finns ytterligare alternativ via exempelvis Erasmus+.

Stipendier

För studenter inom elektroteknik

Studerar du inom elektroteknik finns det ett stipendium från KTH att söka för praktik utomlands. 

Malmes stiftelse

Det finns gott om stipendier att söka från andra organisationer, men det krävs ofta en del arbete att hitta något som passar just din situation. Stipendier hittas enklast via stipendiedatabaser, organisationer som utlyser stipendier, eller via partneruniversitet.

Stipendiedatabaser

Organisationer som utlyser stipendier

Ersättning från uppdragsgivare

Om du genomför praktik vid ett företag så kan företaget som uppdragsgivare betala ut ersättning för ditt arbete. Det är möjligt att ta emot ersättning även om man beviljats Erasmusstipendium. Glöm dock inte bort att du kan bli återbetalningsskyldig för studiemedel om din årsinkomst bli för hög. Mer information hos csn.se .