Till innehåll på sidan

För gymnasieskolor

KTH Climate Action Centre vill involvera skolelever och allmänheten i det vi gör. Vi vill vara en naturlig mötesplats och kunskapsbank när det gäller klimatåtgärder.

Fokus för KTH Climate Action Centre omfattar allt från tekniker för att minska utsläppen av växthusgaser till samhällsförändringar för minskad klimatpåverkan, liksom hur samhället behöver anpassas för att klara av de klimatförändringar som pågår.

Forskningen täcker in fyra områden: Utsläppsminskningar av växthusgaser, Klimatåtgärder på systemnivå för hållbar utveckling, Klimatanpassning och Samskapande forskning. Dessa områden är viktiga var för sig – men framför allt i kombination – för att nå klimatmålen.

För gymnasielärare

Kontakta oss gärna för förslag kring aktiviteter, samarbeten eller föreläsningar.

Relaterade projekt

Vetenskapens hus deltagare

Vetenskapens hus

Upptäck hur spännande det är med naturvetenskap, teknik och matematik. Hands on-experiment med modern utrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Researchers doing experiment

ForskarFredag

Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Träffa forskare och testa spännande aktiviteter på 30 platser runt om i landet mellan den 26 september och 1 oktober.