Hoppa till innehåll

SciLifeLab – en engagerad och framgångsrik tonåring

Sandra Falck, avdelningschef, SciLifeLab:s administration.

SciLifeLab har funnits i 13 år och därmed blivit tonåring. I mitt tycke en mycket samhällsengagerad och ambitiös sådan, men med ungdomlig rörlighet och nya perspektiv. Organisationsmässigt och till vetenskapligt fokus har mycket hänt sedan 2010, men SciLifeLab:s erbjudande består; en nationell forskningsinfrastruktur som tillgängliggör spjutspetsteknologier för att undersöka livet. Dagens datadrivna forskning ställer nya krav och SciLifeLab bidrar till att bygga förutsättningar för morgondagens forskning.

Genom att ta reda på hur molekyler, celler och ekosystem samspelar, kan vi förstå hur liv fungerar. Därigenom kan samhällsutmaningar mötas och lösas inom exempelvis hälsa, miljö och klimat. SciLifeLab är en miljö där forskare samlas över institutions-, fakultets- och universitetsgränser, och är en satsning som kommer många till gagn.

Som tonåringar brukar har även SciLifeLab vuxit så det knakar. KTH är huvudman för SciLifeLab, som drivs i samverkan mellan de fyra grundande universiteten KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Idag finns SciLifeLab representerat vid alla svenska universitet, och har lokala sites i Göteborg, Linköping, Lund, och Umeå. KTH, KI och SU har inom ramen för SciLifeLab en samlingspunkt för verksamheten i Campus Solna, som är SciLifeLab:s största site.

Som avdelningschef för SciLifeLab:s administration – en del av det gemensamma verksamhetsstödet – har jag förmånen att tillsammans med resten av verksamhetsstödet och i samklang med SciLifeLab:s övriga delar, arbeta för att stödja och utveckla verksamheten för största möjliga utväxling av den gemensamma resurs som SciLifeLab utgör för akademin, hälso- och sjukvården och industrin.

Sandra Falck, avdelningschef, SciLifeLab:s administration