Hoppa till innehåll

Allt är nytt, och precis som vanligt

Man i glasögon
Erik Edstam, kanslichef för Skolan för teknikvetenskap.

När vi kom tillbaka efter påskhelgen var allt nytt: vi var uppdelade på flera avdelningar, många hade nya chefer och tjänster hade bytt namn. Hur skulle vardagen se ut nu, och hur skulle vi möta institutionernas behov och önskemål? Svaret visade sig vara detsamma på båda frågorna: precis som vi alltid har gjort.

Ett verksamhetsnära stöd som underlättar för lärare och forskare att utföra sina uppdrag är ingen nyhet inom skolans verksamhetsstöd, utan själva kärnan i uppdraget. Det är genom samarbete med och förståelse för institutioner och skolledning som vi kan bidra som bäst; detta gäller nu och har gällt under alla de år jag har arbetat med skolans frågor på olika plan. Att dessutom få vara en del av en forsknings- och utbildningsmiljö i absolut framkant är förstås en riktigt bra bonus!

Arbetet inom verksamhetsstödet präglas av ett nära och prestigelöst samarbete mellan funktioner och personer, oavsett vilken avdelning de råkar tillhöra, och utvecklas tillsammans med nya krav och behov. En ny organisation skapar nya utmaningar men också nya möjligheter, och det är min absoluta övertygelse att vi på tid och längd kommer att utvecklas till att bli ännu bättre – tillsammans.

Erik Edstam, kanslichef (tf) vid Skolan för teknikvetenskap