Hoppa till innehåll

Akademins roll i orolig tid

Till KTH kommer människor från hela världen för att studera och forska. De liksom våra medarbetare ska självklart kunna känna sig trygga på våra campus – oavsett åsikt eller bakgrund.

Att vara en del av en global värld innebär att också geopolitiska konflikter diskuteras och, som vi nu har erfarit, att sådana konflikter också ger upphov till ljudliga protester och tältläger på campus. Det som sedan tidigare har hänt i många andra länder är nu också en realitet i Sverige.

Det är viktigt att betona och förstå att det inte är vår roll att ta ställning i geopolitiska konflikter utan KTH ska stå fritt från politiska ställningstaganden. Regeringen svarar för den svenska utrikespolitiken. Vi kommer därför inte att uttala några ställningstaganden i konflikten mellan Israel och Hamas.

Det fria samarbetet mellan akademiska institutioner är en del av det öppna samhället och även en del av den frihet som forskare och lärare åtnjuter. Från tid till annan har vi sådana samarbeten i regioner där det pågår krig eller konflikter och i många fall är det just då som det är viktigt att låta det akademiska samtalet pågå. Idag har vi ett avtal med ett israeliskt universitet. Det finns ingen aktivitet inom ramen för det avtalet och vi ser ingen anledning att ompröva detta just nu. Det sker med andra ord inget utbyte.

Jag och många andra på KTH har fått signaler, i många olika kanaler, om att människor känner sig oroliga och obekväma med protesterna på borggården som pågått sedan förra veckan och det demonstrationståg som hölls 21 maj.

I bedömningen av situationen på vårt campus och hur protesterna ska hanteras grundar vi oss på polisens bedömning och vi följer löpande händelseutvecklingen och är i kontakt med andra lärosäten som just nu har samma typer av protester på sina campus. Den upplevda otryggheten och skrämmande situation som vissa av våra studenter och medarbetare upplever ställs mot den grundlagsskyddade rättigheten att fritt uttrycka sina åsikter.

Akademisk frihet och yttrandefrihet är avgörande för en demokrati och måste värnas om och om igen. Men samtidigt innebär inte denna frihet att alla ska tycka lika eller att någon sida ska tvingas tycka samma sak som en annan.

Medarbetare och studenter som tystnar av obehag eller till och med rädsla är förödande för ett universitet. Ett fritt kunskapssökande, utbyte av idéer och respekt för varandra är grunden för KTH. Även i dessa utmanande tider måste vi hålla fast vid dessa värden.

KTH står bakom det uttalande som Sveriges universitet och högskoleförbund, SUHF, skriver med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. suhf.se/om-suhf/nyheter/