Hoppa till innehåll

Kvalificerat strunt som både skrämmer och skämmer

På ledarplats i Dagens Nyheter den 31 maj skriver Gina Gustavsson om sambandet mellan terrorister och ingenjörer. Hon refererar till en studie som konstaterade att av 500 islamistiska extremister så hade nästan hälften en ingenjörsutbildning. Från denna observation så för hon sedan en diskussion om riskerna med ingenjörsutbildning på grund av denna uppenbara risk att ingenjörer radikaliseras och blir våldbejakande terrorister.

Kopplingen är inte bara mellan ingenjörsutbildning och islamistisk extremism utan även med nynazister, vit makt-grupper och nystalinister. Ingenjörer saknar mental öppenhet, de dras till ordning och entydighet och äcklas av det avvikande.

I sanning häpnadsväckande uppgifter. Liksom nyligen när en studie vid Göteborgs universitet visade att av 300 unga män som dömts till fängelse, företrädesvis för våldsbrott, hade en majoritet någon form av psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos, 40 procent hade ADHD. För några år sedan visade Uppdrag granskning att av alla som dömts för våldtäkt de fem senaste år så var 58 procent utrikesfödda. I den granskningen ingick 843 gärningsmän.

Det är snubblande nära att på samma sätt som Gina Gustavsson tror att en majoritet av alla ingenjörer är potentiella terrorister så måste rimligen de flesta med ADHD eller autism vara särskilt våldsbenägna och utlandsfödda män kan antas vara särskilt predestinerade att begå våldtäkter. Om man minskar invandringen, spärrar in personer med ADHD tidigt och slutar utbilda ingenjörer så får man färre våldsbrott och färre terrorister!

Man tar sig för pannan. På ledarplats och på debattsidor får man förstås tycka vad man vill men visst vore det väl klädsamt att ändå ha en viss logik i den argumentation som förs fram. Vi kan alla vara överens om att det kan krävas mer av samhällsperspektiv och traditionell bildning i ingenjörsutbildningar, såsom i all annan utbildning, men att dra slutsatsen att ingenjörsutbildning som sådan föder terrorism är inget annat än  kvalificerat strunt.

Man önskar att de som värnar humaniora och samhällsvetenskaper har bättre vänner än DN:s ledarsida!