Kategoriarkiv: Okategoriserat

Arbetsro – en fråga om arbetsmiljö

Osäkra och kanske oklara arbetsvillkor och en ökad stress på grund av en alltför kontrollerad vardag. Det är några problem som dagens akademiker kan brottas med, som bekräftas i undersökningar som redovisas i tidningen Universitetsläraren. Men den akademiska arbetsmiljön kräver såväl trygghet som tydlighet. Den ena undersökningen, en rapport från EU-organet Eurydice visar att det finns en trend ...

Jämställdhet en fråga om kvalitet

Är jämställdhet en viktig fråga för en attraktiv akademisk miljö? Ja. Att skapa och upprätthålla en studie- och arbetsmiljö som ger kvinnor och män lika förutsättningar att på KTH lära, utbilda, forska och samverka är självklart 2017. I förra veckan (8-9 november) deltog jag i en konferens anordnad av Committee for Gender Balance and Diversity in ...

Hållbart och systematiskt

Att hållbar utveckling är en av KTH:s tre pelare, de andra är jämställdhet och internationalisering, är väl känt vid det här laget. Dessa ska genomsyra KTH:s verksamhet på alla nivåer. Därför är det med stor glädje vi härom veckan kunde fira att KTH tog sig mycket väl ut i UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling i ...

Utbildning som räcker länge

Arbetsmarknaden traktar efter ingenjörer som har en aktuell och världstillvänd utbildning med sig i bagaget. En sådan utbildning tillhandahåller KTH. Men resan som börjar under studietiden pågår sedan under hela yrkeslivet. Det krävs täta utbyten och samarbeten med näringslivet och såväl privata som offentliga arbetsgivare för att studenterna ska vara i takt med arbetsmarknadens behov ...

Öppenhet kontra säkerhet

Under de senaste åren har forskarsamhället genomgått stora förändringar. En, som kommer att få allt större betydelse för framtiden, är den om att göra forskningsresultat och vetenskapliga publiceringar öppna- så kallad open access eller open science. Det gör att forskningen sprids lättare till fler, nya och fler samarbeten kommer till stånd , och därmed gagnar såväl allmänhet ...

Globala relationer stärker och utvecklar KTH

KTH är ett lokalt, nationellt och inte minst internationellt universitet. KTH konkurrerar på den internationella arenan om att erbjuda den bästa utbildningen och forskningen samt med att vara riktigt bra på nyttiggörande och i spridandet av kunskap. Hur går detta till i praktiken? Det sker på många olika sätt där inte minst KTH:s alumni verkar i ...

Att se bakåt ger perspektiv framåt

Nästa vecka är det dags för vårt 100-års kalas. KTH Campus vid Valhallavägen fyller hundra år och det ska firas rejält. Förändringen av vårt campus de senaste hundra åren speglar hur vår utbildning och forskning vuxit. Men det säger också något om hur ingenjörskonsten både breddats och fördjupats de senaste 100 åren i Sverige. KTH:s tre pelare; ...

Utveckling pockar på förändring

KTH genomgår sedan i början av året en stor omorganisation. Den första sedan 2004, som i korthet innebär att våra tio skolor från och med första januari 2018 ska bli fem. Tanken är att den nya organisationen ska bli mer effektiv, mer tydlig och stärka KTH:s utbildningsmiljö på en rad olika sätt. Men det är egentligen ...

Brist på studenter eller på examinerade ingenjörer?

Förra veckan presenterade regeringen budgetpropositionen 2018 och inriktningen för de kommande åren avseende högre utbildning och forskning. Vi ser en fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser även om debatten handlar om hur många exakt det rör sig om. Arbetsmarknadens behov av professionsutbildade är tydligt närvarande i skrivningarna. Därför är utbyggnaden fokuserad kring ingenjörer, lärare, läkare och vårdutbildningar. ...

Ingenjörsroll i förvandling

Under ett besök på vårdcentralen eller kanske ännu tydligare om man har otur att hamna på akuten är det uppenbart vilken avgörande och viktig roll tekniken har i dagens hälso- och sjukvård. I alltifrån provtagning till livräddande insatser används olika tekniska lösningar. Att det är just teknik är vi så vana vid att man kanske inte ...