Att möta världen utanför KTH

Internationella nätverk är en delmängd i att vara konkurrenskraftig som universitet. Det är dessutom en del i att slå vakt om den globala akademiska miljön, som i sin tur bidrar till att vara en garant för en kunskapsdriven utveckling. Genom att möta andra universitet, egentligen oavsett var utanför KTH, vidmakthålls relationer och nya kontakter knyts … Fortsätt läsa ”Att möta världen utanför KTH”

Inspirerande lekfullhet i amerikansk forskning

Förra veckan var jag på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston med anledning av vårt samarbete. Lekfullheten, våghalsigheten kring små och stora forskningsfrågor var otroligt inspirerande. Där fanns ingen gräns för vilka frågor forskningen kan ställa eller vad den kan åtadkomma. Men det svenska forskningsklimatet ser annorlunda ut. En del i styr- och resursutredningen, … Fortsätt läsa ”Inspirerande lekfullhet i amerikansk forskning”

KTH har och tar samhällsansvar

Med risk för upprepning så är hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering och digitalisering de pelare som KTH vilar på. Tanken är att de ska genomsyra vår vardag och verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan. Häromveckan fick vi ett facit på att det fungerar väldigt väl och att bakom orden bedrivs ett systematiskt och gediget arbete vilket … Fortsätt läsa ”KTH har och tar samhällsansvar”

Kraften i att ha och hitta förebilder

Den 8 mars varje år uppstår ett koncentrat av jämställdhetsdiskussioner, analyser och evenemang. Det är alltid glädjande att se – även om det kan ge en dyster bild av hur det är ställt med jämställdheten. Det tar sådan tid och är långt kvar – trots att många tycks tämligen eniga om att jämställdhet är en … Fortsätt läsa ”Kraften i att ha och hitta förebilder”

Kompetenstappet tarvar gemensam diskussion

I förra veckan kom en rapport som visar att antalet utländska studenter som vill studera i Stockholm ökar stadigt. Antalet inresande studenter är tillbaka på samma nivå som när studieavgifterna infördes 2011. Många av dessa väljer KTH. Men vad händer sedan? Att Stockholm ligger högt på listan över innovationshubbar runt om i världen gör säkert … Fortsätt läsa ”Kompetenstappet tarvar gemensam diskussion”