Hoppa till innehåll

Universiteten stärker samhällets motståndskraft

Vad kan svenska lärosäten bidra med i händelse av kris eller krig? Det var en fråga jag reflekterade kring under ett föredrag på  Kungl. Ingenjörsvtenskapsakademin, IVA, i början av februari. Internationella rekryteringar är en av våra uppgifter där vi behöver lägga in säkerhetsprövningar av olika slag, exportkontroll görs regelbundet, och enskilda rekryteringar måste bedömas också … Fortsätt läsa ”Universiteten stärker samhällets motståndskraft”

Trygghet och säkerhet kommer alltid först

Många händelser och konflikter i vår omvärld pockar på uppmärksamhet och då och då kommer det krav på att KTH som universitet ska ta ställning för eller emot i någon enskild konflikt eller geopolitisk händelse. Den ökande polariseringen och det höga tonläget där världen allt mer kläs i enbart svart eller vitt förstärker dessa krav. … Fortsätt läsa ”Trygghet och säkerhet kommer alltid först”

Arvet från Alfvén

För ett år sedan gjorde operan The tale of the Great Computing Machine  succé på KTH. Den bygger på ”Sagan om den stora datamaskinen” som skrevs av Hannes Alfvén 1966. Han var KTH-professor och nobelpristagare och nyligen delades årets olika nobelpris ut. Att jobba på KTH som kryllar av talanger och stjärnor gör mig onekligen … Fortsätt läsa ”Arvet från Alfvén”

Höjd NT-peng och högsta betyg i internationalisering bådar gott

Äntligen! Enligt regeringens kommande budgetförslag ska regeringen höja ersättningen för studenter inom naturvetenskap och teknik. Det är inte en dag för tidigt och satsningen på ingenjörsutbildningar välkomnas varmt. Sedan prislappsystemet infördes för 30 år sedan har NT-pengen per student på de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna släpat efter. Detta bekräftas när det gäller teknikutbildningar bland annat … Fortsätt läsa ”Höjd NT-peng och högsta betyg i internationalisering bådar gott”

En högskolepolitik som speglar högskolans utmaningar behövs

Universitet och högskolor är i Sverige en gemensam statlig angelägenhet. Verksamheten är skattefinansierad och staten är huvudman för de allra flesta lärosätena. Det gör att högskolesektorns utveckling ytterst grundas på politiska beslut av riksdag och regering. Därför behövs en högskolepolitik som tydligt formulerar detta ansvar och ger mål och riktning för sektorns utveckling. Högskolepolitik skulle … Fortsätt läsa ”En högskolepolitik som speglar högskolans utmaningar behövs”