Kategoriarkiv: Okategoriserat

Ingenjörsroll i förvandling

Under ett besök på vårdcentralen eller kanske ännu tydligare om man har otur att hamna på akuten är det uppenbart vilken avgörande och viktig roll tekniken har i dagens hälso- och sjukvård. I alltifrån provtagning till livräddande insatser används olika tekniska lösningar. Att det är just teknik är vi så vana vid att man kanske inte ...

Etik på schemat

Att smussla in mobilen på tentamen kan stå en dyrt. Och kanske är det oklart för många studenter vad konsekvenserna kan bli. Som ordförande i disciplinnämndenpå KTH kan jag se att antalet ärenden av den här typen ökar - vilket verkar vara en allmän trend på svenska lärosäten. (länk). Men om det beror på att fler ...

Forskning kräver sitt fokus

Att i nyhetsflödet läsa rubriker som ”Regnvatten kan bli viktigare i framtiden”, eller ”Sverige blir första kontantlösa landet i Europa” eller ”Ny metod kan bryta ner mikroplast” gör mig stolt. Det är forskning som kommer från KTH och är bara några exempel som på ett uppenbart sätt visar KTH:s roll i samhällsutvecklingen och hur vi kan möta ...

KTH på den globala arenan

Forskarvärlden är till sin natur gränslös och samarbeten pågår ständigt där teorier och tankar stöts och blöts på olika ställen i världen. Den globala arenan och forskarsamfundet är mycket mer än rankingsiffror och placeringar – även om dessa självklart är viktiga värdemätare. I senaste Shanghai-rankingen avancerade KTH inom flera ämnen, som då hamnade bland de 50 ...

Bredden som skapar spetsen

De första veckorna på terminen är alltid lika härliga. Redan vid tunnelbanan vid Tekniska högskolan känner man farten och kraften. Gamla studenter välkomnar de nya med sång, dans och kaffe iklädda overaller och mössor som signalerar vilka program de läser på. Att veta att dessa studenter har en god arbetsmarknad som väntar och att de ...

Från ord till handling

”Medelmåttor eller spetskompetens?” Det var rubriken på ett av de seminarier där jag deltog i panelen i årets upplaga av Almedalen. En annan var: ” Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan Sverige göra?” Som alltid var det intressant och givande att med olika aktörer inom sektorn diskutera den framtida kompetensförsörjningen och de utmaningar och möjligheter som ...

Stor tilltro till ingenjörskonsten

Innovativ och intelligent. Det är egenskaper som förknippas med ingenjörer – kreativ är ett annat. Det är givetvis både smickrande och sporrande. Men kanske ännu viktigare är tilltron till att vi med teknikens hjälp ska kunna möta de stora samhällsutmaningar vi står inför. Det är några av slutsatserna i den SIFO-undersökning som Sveriges Ingenjörer låtit göra ...

Olika utbildningar kräver olika resurser

Äntligen! Det skulle man kunna säga med tanke på att startskottet gått för regeringens utredning av styrning av och resurstilldelning till universitet och högskolor. Det nuvarande systemet infördes i samband med högskolereformen 1993 och något samlat grepp har inte tagits sedan dess kring dessa frågor, samtidigt som samhället genomgått en kraftig omvälvning när det gäller ...

För höga förväntningar på universiteten?

Allt oftare möts vi representanter för högre utbildning av en förväntan om att vi ska lösa många problem som hänger samman med en föränderlig arbetsmarknad med ökande krav på omställning av kompetens och mer fokus på det livslånga lärandet. Jag hör klagomål på långsamma processer inom högre utbildning, ovilja att arbeta med validering och bedömning av ...

KTH:s plats i världen

I veckan blev KTH utsett till ett av de tre bästa lärosätena i Sverige när det gäller internationalisering. Det är ett kvitto på att allt det arbete som läggs och har lagts ner för att göra KTH mer internationellt gett resultat. Det är mycket glädjande. Gemensamma publiceringar, forskar- och studentutbyten, samarbeten med strategiska partneruniversitet är några ...