Internationalisering och hållbar utveckling – går det ihop?

Konsekvenstänkande. Det är ordet som dyker upp när jag får frågan om hur två av KTH:s fyra pelare – hållbar utveckling och internationalisering – egentligen går ihop. Hur kan man minska sina utsläpp som universitet samtidigt som man uppmuntrar internationellt utbyte på alla nivåer inom såväl forskning som utbildning och samverkan. Är det ens möjligt? … Fortsätt läsa ”Internationalisering och hållbar utveckling – går det ihop?”

Samarbete förenar nytta, nöje och nödvändighet

”Vill du gå snabbt – gå ensam. Vill du gå långt – gå tillsammans” är ett bra citat. Det speglar på ett enkelt sätt nyttan, nöjet och nödvändigheten med goda samarbeten. Jag använde det i min installationsföreläsning som rektor och innebörden tycks bli allt mer relevant när det gäller universitetens förmåga att möta den globala … Fortsätt läsa ”Samarbete förenar nytta, nöje och nödvändighet”

Att möta världen utanför KTH

Internationella nätverk är en delmängd i att vara konkurrenskraftig som universitet. Det är dessutom en del i att slå vakt om den globala akademiska miljön, som i sin tur bidrar till att vara en garant för en kunskapsdriven utveckling. Genom att möta andra universitet, egentligen oavsett var utanför KTH, vidmakthålls relationer och nya kontakter knyts … Fortsätt läsa ”Att möta världen utanför KTH”

Inspirerande lekfullhet i amerikansk forskning

Förra veckan var jag på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston med anledning av vårt samarbete. Lekfullheten, våghalsigheten kring små och stora forskningsfrågor var otroligt inspirerande. Där fanns ingen gräns för vilka frågor forskningen kan ställa eller vad den kan åtadkomma. Men det svenska forskningsklimatet ser annorlunda ut. En del i styr- och resursutredningen, … Fortsätt läsa ”Inspirerande lekfullhet i amerikansk forskning”

KTH har och tar samhällsansvar

Med risk för upprepning så är hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering och digitalisering de pelare som KTH vilar på. Tanken är att de ska genomsyra vår vardag och verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan. Häromveckan fick vi ett facit på att det fungerar väldigt väl och att bakom orden bedrivs ett systematiskt och gediget arbete vilket … Fortsätt läsa ”KTH har och tar samhällsansvar”