Hoppa till huvudinnehållet

Kurs-PM

Varje kursomgång för en kurs ska tillhandahålla ett kurs-PM senast vid kursstart. Kurs-PM är kursomgångens detaljerade plan för genomförande. Ett kurs-PM innehåller information som hjälper studenten att förbereda och planera för kursomgångens genomförande och examination. Det ska beskriva studentens rättigheter och skyldigheter.

Nedan listas publicerade kurs-PM för kursen. I arkivet visas kurs-PM för tidigare kursomgångar.

Publicerade kurs-PM

Ej pågående kursomgångar

Kontakter

Kontaktperson

Examinator