Hoppa till huvudinnehållet

Kurs-PM

Varje kursomgång för en kurs ska tillhandahålla ett kurs-PM senast vid kursstart. Kurs-PM är kursomgångens detaljerade plan för genomförande. Ett kurs-PM innehåller information som hjälper studenten att förbereda och planera för kursomgångens genomförande och examination. Det ska beskriva studentens rättigheter och skyldigheter.

Nedan listas publicerade kurs-pm för de kursomgångar som pågår nu.

Publicerade kurs-PM

Ej pågående kursomgångar

Kontakter

Kontaktperson

Examinator