Skip to main content

MG1028 Grundläggande 3D-CAD 1,5 hp

Kurs-PM VT 2021-1

Version 15 – 2021-01-14 16:24:52

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Industriell produktion

Kurs-PM VT 2021-1

Presentation av kursen

I denna kurs lär du dig en strukturerad arbetsmetodik som kan användas för vanliga arbetsuppgifter i alla moderna 3D CAD-system för mekanisk konstruktion.

Denna kurs motsvarar momentet Grundläggande CAD i kurserna MF1061, MF1001/MJ1103 och MG2128.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Systemintroduktion och enkel detaljmodellering i ett modernt 3D-CAD-system
 • Fortsatt detaljmodellering och sammanställningsmodellering
 • Dokumentation: Detalj- och sammanställningsritningar
 • Självständigt arbete med inlämningsuppgift utanför schemalagd tid

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och på ett strukturerat sätt skapa:
  - parametriserade detaljmodeller
  - sammanställningsmodeller av detaljmodeller
  - mekanismmodeller med animering
  - enkla måttsatta detaljritningar
  - sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista
  i ett modernt CAD-system

Läraktiviteter

Tre korta introduktionsföreläsningar om en lektion vardera som var och en följs av en  CAD-övning om tre timmar. Föreläsningarna i sal ersätts under VT21 av förinspelade föreläsningar och utökad tid för CAD-övningarna.

Varje CAD-övning genomförs i datorsal och måste redovisas personligen för lärare/assistent när den är slutförd. 

En inlämningsuppgift där du självständigt och utan skrivna detaljinstruktioner tillämpar de kunskaper och färdigheter du fått under CAD-övningarna, för en av oss tilldelad produkt, och redovisar detta vid dator för lärare.  Arbetet med inlämningsuppgiften får du göra utanför schemalagd tid.

Detaljplanering

Läraktivitet Innehåll Förberedelse

Föreläsning 1
(Ersätts VT21 av tre förinspelade videoklipp)

Kursintro (ett videoklipp), CAD-system-intro (ett videoklipp) och genomgång av CAD-övning 1 (ett videoklipp)

Titta igenom det förinspelade video-klippet Kursintro som du hittar under rubriken Kursintroduktion i Canvas.

Titta också igenom videoklippen Systemintro Solid Edge och Genomgång av CAD-övning 1, som båda finns under sidan Introduktionsfilmer till CAD-övningarna i Canvas.

Se till att ha instruktionerna för CAD-övning 1 tillgängliga när du tittar på genom-gången av övningen.

CAD-övning 1 Detaljmodellering

Läs i förväg igenom instruktionerna för första CAD-övningen (t.o.m. sidan 20).

Om möjligt, ladda också ner och installera Solid Edge 2020 på egen Windows-dator. Instruktioner för hur du gör detta finns på KTHs programvaru-nedladdning och på kursens Canvas-sajt.

Om du vill kan du göra delar av eller hela CAD-övningen i förväg och slutföra och redovisa den vid övningstillfället

Föreläsning 2
(Ersätts VT21 av två förinspelade videoklipp)

Genomgång av CAD-övning 2 (två videoklipp)

Se till att ha instruktion-erna för CAD-övning 2 tillgängliga när du tittar på föreläsningen.

CAD-övning 2

Sammanställnings- och mekanismmodellering med animering

Läs i förväg igenom instruktionerna för CAD-övning 2 i sin helhet.

Om du vill kan du göra delar av eller hela CAD-övningen i förväg och slutföra och redovisa den vid övningstillfället.

Se i så fall till att ladda ner filen CAD-övning2.zip och packa upp den (extrahera alla filer) till en egen mapp på din dator innan du börjar.

Föreläsning 3
(Ersätts VT21 av tre förinspelade videoklipp)

Genomgång av CAD-övning 3 (två videoklipp) och kort introduktion till inlämningsuppgiften (ett videoklipp)

Se till att ha instruktionerna för CAD-övning 3 tillgängliga när du tittar på föreläsningen.

Instruktioner för inlämningsuppgiften publiceras efter att CAD-övning 3 slutförts.

CAD-övning 3

Dokumentation: detalj- och sammanställningsritningar

Läs i förväg igenom instruktionerna för tredje CAD-övning 3 i sin helhet.

Om du vill kan du göra delar av eller hela CAD-övningen i förväg och slutföra och redovisa den vid övningstillfället.

Se i så fall till att ladda ner filen CAD-övning3.zip och packa upp den (extrahera alla filer) till en egen mapp på din dator innan du börjar.

Inlämningsuppgift

Eget arbete med att skapa CAD-modell och annan dokumentation av den produkt du tilldelats. Räkna med att det tar minst
10-20h att slutföra uppgiften. Detta arbete utförs utanför schemalagd tid, så se till att börja i tid.

 

Lydelsen för inlämningsuppgiften, Inlämningsuppgift MG1028 VT21, och dokumentet Produkt-tilldelning, som listar din tilldelade produkt publiceras i Canvas omedelbart efter de schemalagda passen för CAD-övning 3.

För att kunna se inlämningsuppgiften i Canvas måste du först lägga in dig själv i en av grupperna för inlämningsuppgiften.

Kom gärna till Lasses och Pers kontor för att titta på och mäta upp din produkt. De tilldelade produkterna och mätverktyg kommer också att finnas tillgängliga under handledningspasset.

 

Handledning inlämningsuppgift

Här kan du få viss hjälp med inlämningsuppgiften av lärare och assistenter. För dem som inte redovisat alla tre CAD-övningarna finns möjlighet att redovisa resterande övningar vid detta tillfälle.

 

För att kunna få hjälp ska du innan handledningstillfället ha försökt att göra så mycket som möjligt av inlämningsuppgiften, så att du kan ställa konkreta frågor kring det du behöver hjälp med. De tilldelade produkterna och mätverktyg kommer att finnas tillgängligt under handledningspasset. Kom annars gärna till Lasses och Pers kontor för att titta på och mäta upp din produkt. 

 

Redovisning 

Slutredovisning av inlämningsuppgift. Du behöver bara vara på plats under din bokade redovisningstid till dess att du redovisat din uppgift för en av lärarna.

 

Slutför innan redovisningstillfället de obligatoriska delarna av inlämningsuppgiften och om du siktar på ett högre betyg de extrauppgifter som krävs för detta betyg.

Boka in dig på en av de tillgängliga (15 minuters) redovisningstiderna och se sedan till att vara på plats i god tid innan du ska redovisa, så att du hinner starta Solid Edge och ta fram alla CAD-filer.

Se till att ha med en utskrift av redovisnings-blanketten med grupp-medlemmarnas namn ifyllda och med en inklistrad bild av er sammanställningsmodell.

 

 

Syfte

I denna kurs lär du dig en strukturerad arbetsmetodik som kan användas för vanliga arbetsuppgifter i alla moderna 3D CAD-system för mekanisk konstruktion. Det system vi använder för att lära ut metodiken är Solid Edge från Siemens, i den version som finns tillgänglig på KTH:s programvarunedladdningssidor. Syftet är dock inte att ni bara ska lära er att använda Solid Edge, utan att ni ska lära er en arbetsmetodik som kan användas och ser i stort sett likadan ut oavsett vilket av de vanligast förekommande 3D CAD-systemen man använder (förutom Solid Edge: CATIA, NX, Creo, Inventor och SolidWorks).

Förbereda inför kursstart

Särskilda förberedelser

Ladda gärna ner det CAD-program (Solid Edge 2020) vi använder under labbarna till egen Windows-dator. Detta kan du göra via KTHs programvarunedladdning förutsatt att du är inloggad med din kth-användare. Om du har en Apple-dator, så måste du kunna köra Windows på den för att kunna installera programmet - Solid Edge fungerar bara på Windowsdatorer.

Förbered dig inför varje CAD-övning genom att titta på den förinspelade föreläsningen med introduktion till CAD-övningen och genom att läsa igenom instruktionerna för övningen (båda finns i Canvas), så kommer du lättare att hinna bli färdig med övningen inom den schemalagda tiden.

Kurslitteratur

Distribueras via Canvas till registrerade kursdeltagare.

Utrustning

Ta gärna med en egen surfplatta eller laptop till CAD-övningarna, så att du kan läsa instruktionerna på separat skärm, och använda hela datorskärmen för CAD-systemet. Du kan naturligtvis också skriva ut instruktionerna i förväg och ta med dig utskriften till  övningstillfället.

Programvara

Vi använder i kursen CAD-programmet Solid Edge 2020, som finns förinstallerat i alla Windowsdatorsalar på KTH. Du kan dessutom ladda ner Solid Edge från KTHs programvarunedladdning och installera på egen Windows-dator. Där finns det också instruktioner för hur du installerar programmet. I Canvas finns också filer som beskriver hur du installerar Solid Edge på egen dator, och anpassar installationen så att den fungerar på samma sätt som i KTHs datorsalar. Det är gratis för dig som KTH-student, och du kan varje år ladda ner en ny aktuell version av programmet, så länge du är aktiv student.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Laborationer och inlämningsuppgift, 1,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Laborationer och inlämninguppgift måste redovisas för lärare på plats i datorsal.
Högre betyg kan erhållas genom att göra en utökad inlämningsuppgift.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Laborationer och inlämningsuppgift ( INL1 )

CAD-övningarna ska genomföras och redovisas individuellt. Varje CAD-övning ska när du är färdig visas upp för någon av lärarna eller assistenterna för godkännande. Du måste vara fysiskt närvarande vid redovisningstillfället för att bli godkänd. Vi vill inte ha några filer skickade till oss!

Inlämningsuppgiften genomförs och redovisas parvis (en eller två personer tillsammans, men aldrig fler). Redovisning sker vid dator. Bokning av 15 minuter redovisningstid görs via Canvas. Varje grupp om två personer bokar sig för en redovisningstid. Ni behöver bara vara på plats under er bokade redovisningstid, men se till att komma en stund innan, så att ni hinner starta Solid Edge och öppna era filer och skriva ut er redovisningsblankett, innan det är er tur att redovisa.

En detaljerad beskrivning av de obligatoriska delarna och extrauppgifterna för inlämningsuppgiften finns i dokumentet Inlämningsuppgift MG1028 VT21 som publiceras i Canvas direkt efter de schemalagda passen för CAD-övning 3.

Alla tre övningarna ska vara redovisade och godkända senast vid det schemalagda redovisningstillfället för inlämningsuppgiften, för att du ska kunna få högsta betyg på kursen.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

För godkänt betyg måste du ha varit på plats och redovisat alla CAD-övningar och de obligatoriska delarna av inlämningsuppgiften. Om detta görs senast vid det inbokade redovisningstillfället under det schemalagda redovisningspasset, så får du betyg D, men om något av ovanstående redovisas efter redovisningspasset, så blir betyget E.

För högre betyg krävs att du gör en eller flera poängsatta extrauppgifter. Om du gör och får godkänt på extrauppgifter motsvarande 4p så höjs slutbetyget på kursen med ett steg, för 7p godkända extrauppgifter höjs betyget två steg och för 9p (alla extrauppgifter) höjs betyget tre steg. Detta innebär att för att få slutbetyget A på kursen måste du redovisa och få godkänt på CAD-övningarna, inlämningsuppgiften och alla extrauppgifter, senast dagen för det schemalagda slutredovisningspasset.

Om något av ovanstående (CAD-övningar eller inlämningsuppgift inklusive extrauppgifter) redovisas efter dagen för det schemalgda redovisningspasset, så sänks betygsskalan med ett betygssteg, dvs du kan inte få högre betyg än B. Om du inte redovisat och fått godkänt på ovanstående innan höstterminens start, så kan du bara få betyg E på kursen.

 

Möjlighet till komplettering

CAD-övningar och inlämningsuppgifter som inte redovisats eller blivit godkända vid redovisningstillfället kan kompletteras fram till höstterminens start 2021, men ovan beskrivna betygskriterier och datum gäller. Därefter måste en ny inlämningsuppgift göras för att bli godkänd på kursen. CAD-övningarna som blivit godkända kan dock tillgodoräknas även efter denna tidpunkt.

Möjlighet till plussning

Plussning genom att efter redovisningstillfället göra flera av extrauppgifterna än de som man ursprungligen redovisat, är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att plussa genom att läsa kursen på nytt.

Möjlighet till ersättningsuppgifter

Inga ersättningsuppgifter finns i denna kurs.

Resultatrapportering

Godkända resultat på CAD-övningar och inlämningsuppgifter kommer att publiceras under Omdömen-fliken i Canvas så snart de är godkända. Resultatrapportering i Ladok sker snarast efter det schemalagda redovisningstillfället för inlämningsuppgiften. För de som redovisar efter denna tidpunkt kommer resultat att rapporteras in i Ladok så fort som möjligt, men fördröjning kan ske.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Kommunikation i kursen

Kursansvarig

Lärare

Examinator

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Industriell produktion

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-01-18, Svenska)

Kontakter

Kommunikation i kursen

Vi svarar gärna på frågor i samband med föreläsningar och CAD-övningar. Du kan också nå oss per epost eller telefon - kontaktuppgifter finns under länkarna nedan, men räkna inte alltid med omedelbart svar, då vi har mycket undervisning parallellt med denna kurs. Vi använder inte Diskussions-funktionen i Canvas.

Kursansvarig

Lärare

Examinator