Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus AG1808 ( Autumn 2021 - )

Course memo AG1808 Autumn 2021-1

Course analysis: 23/03/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nils Johansson

Göran Finnveden

82

INL2 (1,5) P, F

PRO1 (3,5) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

74.4 %

På grund av att detta var sista gången kursen hölls, så gjordes endast mindre förändringar, tex förtydligande av instruktioner och att se över hur olika deadline synkade med andra kurser.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

3/23/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus AG1808 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )

Course memo AG1808 Autumn 2020-1

Course analysis: 01/04/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Cecilia Håkansson, Nils Johansson

Cecilia Håkansson

79

INL2 (1,5) P, F

PRO1 (3,5) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

63.3 %

En stor del av undervisningen digitaliserades på olika sätt. Ett nytt seminarium fördes in i form av en debatt av centrala energifrågor

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

4/1/2021

Last time changed

4/1/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Uppdaterat

2019

Course syllabus AG1808 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )

Course memo AG1808 Autumn 2019-1

Course analysis: 19/03/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Cecilia Håkansson, Nils Johansson

Cecilia Håkansson

79

INL2 (1,5) P, F

PRO1 (3,5) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

1.3 %

Kursen gjordes fundamentalt om inför kursstart HT 2019. Dels gjordes strukturen om, då kursen genomfördes parallellt med ekologikursen. Dels gjordes innehållet i kursen om, genom att föra in nya föreläsningar, gästföreläsningar, göra om och lägga till seminarium samt förändra examinationsmomentet.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

3/19/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top