Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan AI2519 ( HT 2017 - )

Kurs-PM AI2519 HT 2021-1

Kursanalys: 2021-11-25

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonny Flodin

Jonny Flodin

23

TEN1 (6,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

82.6 %

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-11-25

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan AI2519 ( HT 2017 - )

Kurs-PM AI2519 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-02-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonny Flodin

Jonny Flodin

12

TEN1 (6,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

91.7 %

Den största förändringen som skett är att kursen på grund av covid-19 har hållits på distans med hjälp av Zoom och att tentamen skett i form av den hemtentamen.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-02-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan AI2519 ( HT 2017 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2021-02-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonny Flodin

Jonny Flodin

16

TEN1 (6,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

87.5 %

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-02-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top