Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus CM1000 ( Autumn 2019 - Spring 2022 )

Course memo CM1000 HT 2021-51134

Course analysis: 9 Sept 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Johnny Panrike

Johnny Panrike

67

RED1 (3,0) P, F

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

70 % *

Inga väsentliga förändringar har genomförts förutom att till en extra septembertenta (som jag anser hör till HT2021) så har betygskriterierna ändrats och formellt sett hör det till nästa kursomgång. Jag har dock valt att notera detta på HT2021 eftersom resultaten annars blir skeva. En väsentligt högre examinationsgrad på 70% resulterade av detta.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9 Sept 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus CM1000 ( Autumn 2019 - Spring 2022 )

Course memo CM1000 Autumn 2020-51804

Course analysis: 28 May 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Johnny Panrike

Johnny Panrike

61

RED1 (3,0) P, F

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

52.5 % *

Ämnesområden med examination av alla delar av kursen har införts med kontrollskrivningar som möjliggö gradvis ansamling av meriter för studenterna. Muntliga tentor har införts där studenterna presenterar lösningar från kontrollskrivningarna.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

21 May 2021

Last time changed

28 May 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Rättat tidigare felaktigt dokument.

2019

Course syllabus CM1000 ( Autumn 2019 - Spring 2022 )

Course memo CM1000 Autumn 2019-50874

Course analysis: 3 Jul 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Johnny Panrike

Johnny Panrike

75

RED1 (3,0) P, F

TEN1 (5,0) A, B, C, D, E, FX, F

45.3 % *

Kontrollskrivningarna har utökats och ger möjlighet att klara tentan innan skriftliga tentan vi så kallade delområden. Muntlig tentamen med studier av bevisföring har införts. Många förändringar gjordes också i och med coronapandemin.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

3 Jul 2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top