Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

CELTE ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Course syllabus EI1110 ( Spring 2022 - )Course memo EI1110 HT 2022-50681Course analysis: 22 Jun 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Daniel Månsson

Daniel Månsson

89

LAB1 (1,0) P, F

LAB2 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

61.8 %

*) Inga förändringar denna kursomgång. *) Nyckelmål: 84 % godkända, av skrivande, på ordinarie TEN1. 76.5 % godkända, av skrivande, på ordinarie TEN2. --> Som vanligt, notera att många hoppa av programmet efter start som ger missvisande "Resultat" för kursen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

22 Jun 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

CELTE ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Course syllabus EI1110 ( Autumn 2020 - Autumn 2021 )Course memo EI1110 HT 2021-50078Course analysis: 6 Feb 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Daniel Månsson

Daniel Månsson

98

LAB1 (1,0) P, F

LAB2 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

69.4 % *

*) Kursmodul kring elkretsanalys och hållbar utveckling är ny. *) Nyckelmål: 77 % godkända, av skrivande, på ordinarie TEN1. 83 % godkända, av skrivande, på ordinarie TEN2. (Som vanligt, notera att många hoppas av programmet efter start som ger missvisande "Resultat".)

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

6 Feb 2023

Last time changed

No changes since first published.

2020

CELTE ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Course syllabus EI1110 ( Autumn 2020 - Autumn 2021 )No course memo addedCourse analysis: 30 Jun 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Daniel Månsson

Daniel Månsson

79

LAB1 (1,0) P, F

LAB2 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

65.8 %

Stora förändringar i examinationen pga. pandemin och det digitala utvecklingsarbetet. Notera att flera studenter registrerar sig på kursen/CELTE programmet men hoppar sen av så "Examinationsgrad" här är inte korrekt när man tittar på hur många som klarar kursen jmf med hur många som följer den.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

30 Jun 2021

Last time changed

18 Aug 2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

klargörande

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

CELTE ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Course syllabus EI1110 ( Autumn 2018 - Autumn 2018 )No course memo addedCourse analysis: 15 Apr 2019
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Daniel Månsson

Daniel Månsson

-1 *

LAB1 (1,0) P, F

LAB2 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

-1 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Sept 2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

CELTE ( Startdatum 2017-08-28, Svenska )

Course syllabus EI1110 ( Autumn 2011 - Spring 2018 )No course memo addedCourse analysis: 19 Apr 2018
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Daniel Månsson

Daniel Månsson

-1 *

PRO1 (1,0) P, F

PRO2 (1,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

-1 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Sept 2019

Last time changed

No changes since first published.