Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus EI1320 ( Autumn 2021 - )

Course memo EI1320 HT 2022-50216

Course analysis: 7 Feb 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Norgren

Martin Norgren

108

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

70.4 %

Infört ett frivilligt labbmoment mot slutet av period 2. Återanpassat examinationen till normala förhållanden med övervakade tentamina i sal.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

7 Feb 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus EI1320 ( Autumn 2021 - )

Course memo EI1320 HT 2021-50396

Course analysis: 28 Feb 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Norgren

Martin Norgren

100

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

64 %

På första deltentamen TEN1 har antalet uppgifter minskats ner från sju till sex, med syftet att minska stressen, särskilt för dem som inte klarat uppgifter i förväg genom kontrollskrivningarna.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

28 Feb 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus EI1320 ( Autumn 2019 - Spring 2021 )

Course memo EI1320 Autumn 2020-50858

Course analysis: 14 Feb 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Martin Norgren

Martin Norgren

110

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

70 %

För bättre anpassning till lärandemålen har alla uppgifter på tentamina delats upp i en (a)-del, som väsentligen examinerar för betyget E, samt en (b)-del för högre betyg. Pga pandemin genomfördes kursen on-line, vad gäller både undervisning och examination.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

14 Feb 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top