Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Autumn 2022-1 ( Start date 29/08/2022, English )

Course syllabus EN2720 ( Autumn 2021 - Spring 2023 )No course memo addedCourse analysis: 25 Nov 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pontus Johnson

Pontus Johnson

280

INL2 (0.5) P, F

PROA (7.0) A, B, C, D, E, FX, F

87.1 %

Sen tidigare kursanalys så har vi bearbetat listan med tips på läsning för att städa upp gamla länkar och ge den en struktur. Det gör det enklare för studenterna att hitta rätt läsmaterial per ämne. Vi har även ändrar sättet som vi gör den tekniska demonstrationen på för att kunna träffa så många studenter som möjligt. Den tekniska infrastukturen har vidareutvecklats.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 Nov 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

Autumn 2020-1 ( Start date 24/08/2020, English )

Course syllabus EN2720 ( Spring 2019 - Spring 2021 )No course memo addedCourse analysis: 19 Jan 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Pontus Johnson

Pontus Johnson

204

INL1 (0.5) A, B, C, D, E, FX, F

PROA (7.0) A, B, C, D, E, FX, F

82.4 %

Sedan tidigare kursanalys har det införts ett nytt sätt för studenterna att diskutera kursen och ställa frågor. Det sker nu via ett forum på StackOverflow där totalt 295 studenter skapade konton för att ställa eller svara på frågor. Det har även införts ett logganalysverktyg för att bättre förstå hur studenterna agerar i cybermiljön. Verktyget rapporterar även om beteenden som kan tyda på fusk. Vidare har det förtydligats på Canvas hur kursens lärarändamål är kopplade till de olika delmomenten.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

19 Jan 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.