Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

HT 2022-50643 ( Startdatum 2022-10-31, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2021 - )Course memo EQ1110 HT 2022-50643Course analysis: 18 Oct 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

86

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

59.3 % *

Inga större förändringar, förutom kontinuerlig utveckling av detaljer.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

18 Oct 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

HT 2021-1 ( Startdatum 2021-11-01, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2021 - )Course memo EQ1110 HT 2021-50087Course analysis: 25 Apr 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

69

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

65.2 %

- Föreläsningar och övningar åter i sal, men med inspelade föreläsningar tillgängliga som ett komplement. - Nytt kompletterande inspelat repetitionsmaterial om komplexa tal och elektriska kretsar. - Fortsatt vidareutveckling av datorgenererade övningsuppgifter och demos. - Tentarättning via Canvas. - Diverse smårevideringar och förbättringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 Apr 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-10-26, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Spring 2019 - Spring 2021 )Course memo EQ1110 Autumn 2020-50377Course analysis: 18 Jun 2021
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

80

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

55 %

Nytt för året var - Föreläsningar och övningar via Zoom. Föreläsningarna spelades in och gjordes tillgängliga via Canvas. - Korta uppföljande frågor via polls infördes under övningarna. - Den ordinarie skrivna tentamen ersattes med tre stycken "kontrollskrivningar" som tillsammans med hemuppgift och laboration användes för att bedöma att man nådde godkänd nivå på alla kursmålen. Ordinarie "tentamen" användes bara för att nå högre betyg. - Nyutvecklade Matlab-demos med grafiskt användargränssnitt. - Som ett komplement till den existerande exempelsamlingen utvecklades nya övningsuppgifter för ett antal av nyckelmetoderna i kursen, med slumpmässigt varierad formulering. - Hemuppgiftsredovisningen genomfördes via Zoom och studenterna kunde själva välja utformningen av redovisningen. - En simulerad version av laborationen implementerades i Simulink i Matlab och varje par av studenter kunde själva välja om de ville göra laborationen i labbsal med riktig hårdvara eller att göra den simulerade versionen hemifrån. De flesta av dessa förändringar gjordes mer eller mindre direkt pga Corona-situationen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

18 Jun 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

HT 2018-1 ( Startdatum 2018-10-29, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )Course memo EQ1110 Autumn 2018-51043Course analysis: 21 Oct 2019
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

86

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

34.9 %

Nytt målbaserat betygsättningssystem. Nya extra övningsuppgifter i form av Canvas-quiz, med framslumpade siffervärden och problemformuleringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

21 Oct 2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

HT 2017-1 ( Startdatum 2017-10-30, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )Course memo EQ1110 Autumn 2017-50784Course analysis: 15 Feb 2018
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

73

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

47.9 %

Inga stora förändringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

No changes since first published.

2016

HT 2016-1 ( Startdatum 2016-10-31, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )Course memo EQ1110 Autumn 2016-50672Course analysis: 30 Jan 2018
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

54 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

63 % *

Inga stora förändringar

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2015

HT 2015-1 ( Startdatum 2015-11-02, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )Course memo EQ1110 Autumn 2015-50189Course analysis: 19 Sept 2016
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

79 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

52 % *

Nyskrivna föreläsningsanteckningar. Många rättade tryckfel i exempelsamlingen

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2014

HT 2014-1 ( Startdatum 2014-11-03, Svenska )

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )Course memo EQ1110 Autumn 2014-51319Course analysis: 18 Sept 2015
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

77 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Ny kurs

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.