Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2021 - )

Course memo EQ1110 HT 2021-50087

Course analysis: 25 Apr 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

69

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

65.2 %

- Föreläsningar och övningar åter i sal, men med inspelade föreläsningar tillgängliga som ett komplement. - Nytt kompletterande inspelat repetitionsmaterial om komplexa tal och elektriska kretsar. - Fortsatt vidareutveckling av datorgenererade övningsuppgifter och demos. - Tentarättning via Canvas. - Diverse smårevideringar och förbättringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 Apr 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus EQ1110 ( Spring 2019 - Spring 2021 )

Course memo EQ1110 Autumn 2020-50377

Course analysis: 18 Jun 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

80

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

55 %

Nytt för året var - Föreläsningar och övningar via Zoom. Föreläsningarna spelades in och gjordes tillgängliga via Canvas. - Korta uppföljande frågor via polls infördes under övningarna. - Den ordinarie skrivna tentamen ersattes med tre stycken "kontrollskrivningar" som tillsammans med hemuppgift och laboration användes för att bedöma att man nådde godkänd nivå på alla kursmålen. Ordinarie "tentamen" användes bara för att nå högre betyg. - Nyutvecklade Matlab-demos med grafiskt användargränssnitt. - Som ett komplement till den existerande exempelsamlingen utvecklades nya övningsuppgifter för ett antal av nyckelmetoderna i kursen, med slumpmässigt varierad formulering. - Hemuppgiftsredovisningen genomfördes via Zoom och studenterna kunde själva välja utformningen av redovisningen. - En simulerad version av laborationen implementerades i Simulink i Matlab och varje par av studenter kunde själva välja om de ville göra laborationen i labbsal med riktig hårdvara eller att göra den simulerade versionen hemifrån. De flesta av dessa förändringar gjordes mer eller mindre direkt pga Corona-situationen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

18 Jun 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2018-51043

Course analysis: 21 Oct 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

86

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

34.9 %

Nytt målbaserat betygsättningssystem. Nya extra övningsuppgifter i form av Canvas-quiz, med framslumpade siffervärden och problemformuleringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

21 Oct 2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2017-50784

Course analysis: 15 Feb 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

73

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

47.9 %

Inga stora förändringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

No changes since first published.

2016

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2016-50672

Course analysis: 30 Jan 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

54 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

63 % *

Inga stora förändringar

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2015

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2015-50189

Course analysis: 19 Sept 2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

79 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

52 % *

Nyskrivna föreläsningsanteckningar. Många rättade tryckfel i exempelsamlingen

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2014

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2014-51319

Course analysis: 18 Sept 2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

77 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Ny kurs

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Oct 2019

Last time changed

16 Oct 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

Scroll to top