Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2021 - )

Course memo EQ1110 HT 2021-1

Course analysis: 25/04/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

69

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

65.2 %

- Föreläsningar och övningar åter i sal, men med inspelade föreläsningar tillgängliga som ett komplement. - Nytt kompletterande inspelat repetitionsmaterial om komplexa tal och elektriska kretsar. - Fortsatt vidareutveckling av datorgenererade övningsuppgifter och demos. - Tentarättning via Canvas. - Diverse smårevideringar och förbättringar.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

4/25/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus EQ1110 ( Spring 2019 - Spring 2021 )

Course memo EQ1110 Autumn 2020-1

Course analysis: 18/06/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

80

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

55 %

Nytt för året var - Föreläsningar och övningar via Zoom. Föreläsningarna spelades in och gjordes tillgängliga via Canvas. - Korta uppföljande frågor via polls infördes under övningarna. - Den ordinarie skrivna tentamen ersattes med tre stycken "kontrollskrivningar" som tillsammans med hemuppgift och laboration användes för att bedöma att man nådde godkänd nivå på alla kursmålen. Ordinarie "tentamen" användes bara för att nå högre betyg. - Nyutvecklade Matlab-demos med grafiskt användargränssnitt. - Som ett komplement till den existerande exempelsamlingen utvecklades nya övningsuppgifter för ett antal av nyckelmetoderna i kursen, med slumpmässigt varierad formulering. - Hemuppgiftsredovisningen genomfördes via Zoom och studenterna kunde själva välja utformningen av redovisningen. - En simulerad version av laborationen implementerades i Simulink i Matlab och varje par av studenter kunde själva välja om de ville göra laborationen i labbsal med riktig hårdvara eller att göra den simulerade versionen hemifrån. De flesta av dessa förändringar gjordes mer eller mindre direkt pga Corona-situationen.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

6/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2018-1

Course analysis: 21/10/2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

86

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

34.9 %

Nytt målbaserat betygsättningssystem. Nya extra övningsuppgifter i form av Canvas-quiz, med framslumpade siffervärden och problemformuleringar.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

10/21/2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2017-1

Course analysis: 15/02/2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

73

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

47.9 %

Inga stora förändringar.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

10/16/2019

Last time changed

No changes since first published.

2016

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2016-1

Course analysis: 30/01/2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

54 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

63 % *

Inga stora förändringar

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

10/16/2019

Last time changed

10/16/2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2015

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2015-1

Course analysis: 19/09/2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

79 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

52 % *

Nyskrivna föreläsningsanteckningar. Många rättade tryckfel i exempelsamlingen

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

10/16/2019

Last time changed

10/16/2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2014

Course syllabus EQ1110 ( Autumn 2014 - Autumn 2018 )

Course memo EQ1110 Autumn 2014-1

Course analysis: 18/09/2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

77 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Ny kurs

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

10/16/2019

Last time changed

10/16/2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

Scroll to top