Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan EQ1110 ( HT 2021 - )

Kurs-PM EQ1110 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-04-25

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

69

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

65.2 %

- Föreläsningar och övningar åter i sal, men med inspelade föreläsningar tillgängliga som ett komplement. - Nytt kompletterande inspelat repetitionsmaterial om komplexa tal och elektriska kretsar. - Fortsatt vidareutveckling av datorgenererade övningsuppgifter och demos. - Tentarättning via Canvas. - Diverse smårevideringar och förbättringar.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-04-25

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan EQ1110 ( VT 2019 - VT 2021 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-06-18

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

80

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

55 %

Nytt för året var - Föreläsningar och övningar via Zoom. Föreläsningarna spelades in och gjordes tillgängliga via Canvas. - Korta uppföljande frågor via polls infördes under övningarna. - Den ordinarie skrivna tentamen ersattes med tre stycken "kontrollskrivningar" som tillsammans med hemuppgift och laboration användes för att bedöma att man nådde godkänd nivå på alla kursmålen. Ordinarie "tentamen" användes bara för att nå högre betyg. - Nyutvecklade Matlab-demos med grafiskt användargränssnitt. - Som ett komplement till den existerande exempelsamlingen utvecklades nya övningsuppgifter för ett antal av nyckelmetoderna i kursen, med slumpmässigt varierad formulering. - Hemuppgiftsredovisningen genomfördes via Zoom och studenterna kunde själva välja utformningen av redovisningen. - En simulerad version av laborationen implementerades i Simulink i Matlab och varje par av studenter kunde själva välja om de ville göra laborationen i labbsal med riktig hårdvara eller att göra den simulerade versionen hemifrån. De flesta av dessa förändringar gjordes mer eller mindre direkt pga Corona-situationen.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-06-18

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

Kursplan EQ1110 ( HT 2014 - HT 2018 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2018-1

Kursanalys: 2019-10-21

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

86

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

34.9 %

Nytt målbaserat betygsättningssystem. Nya extra övningsuppgifter i form av Canvas-quiz, med framslumpade siffervärden och problemformuleringar.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-21

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Kursplan EQ1110 ( HT 2014 - HT 2018 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2017-1

Kursanalys: 2018-02-15

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

73

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

47.9 %

Inga stora förändringar.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2016

Kursplan EQ1110 ( HT 2014 - HT 2018 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2016-1

Kursanalys: 2018-01-30

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

54 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

63 % *

Inga stora förändringar

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-16

Senaste ändrad

2019-10-16

Kommentar till gjorda ändringar

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2015

Kursplan EQ1110 ( HT 2014 - HT 2018 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2015-1

Kursanalys: 2016-09-19

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

79 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

52 % *

Nyskrivna föreläsningsanteckningar. Många rättade tryckfel i exempelsamlingen

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-16

Senaste ändrad

2019-10-16

Kommentar till gjorda ändringar

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

2014

Kursplan EQ1110 ( HT 2014 - HT 2018 )

Kurs-PM EQ1110 HT 2014-1

Kursanalys: 2015-09-18

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

77 *

LAB1 (1,0) P, F

PRO1 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Ny kurs

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-16

Senaste ändrad

2019-10-16

Kommentar till gjorda ändringar

Examinationsgraden beräknad på samma sätt som i senare års kursdata.

Scroll to top