Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

TIDAB TIEDB ( Startdatum 2023-01-17, Svenska )

Course syllabus IX1304 ( Spring 2021 - )No course memo addedCourse analysis: 17 Apr 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mattias Hammar

Mattias Hammar

114

TENB (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

38.6 %

Den stora förändringen inför detta läsår var att det var en återgång från Covid-åren 2021-2022 då föreläsningar och övningar gick på distans och krysstalsmomentet inte kunde hållas. Detta ledde till en väsentligt förbättrad undervisningssituation och därmed också förbättrade resultat, även om det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Apr 2023

Last time changed

No changes since first published.

2022

TIDAB TIEDB ( Startdatum 2022-01-18, Svenska )

Course syllabus IX1304 ( Spring 2021 - )Course memo IX1304 Spring 2022-60633Course analysis: 23 Jun 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mattias Hammar

Mattias Hammar

133

TENB (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

21.1 %

Den stora förändringen i kursen under Covid-perioden (2021-2022) har varit att inte kunnat genomföra de så kallade studenträknetillfällena (även kallat krysstal eller x-tal) som annars varit ett obligatoriskt moment i kursen sedan 2018 och visat sig vara ett väldigt framgångsrikt sätt att förbättra resultaten. Istället genomfördes frivilliga räknestugor där relevanta tentamensproblem gicks igenom. Därmed har resultaten dessa år varit betydligt sämre än tidigare år (t.ex. ~30% godkända på ordinarietentan jämfört med ~60-80% under 2018-2020*). En annan skillnad och förmodligen bidragande orsak till de vikande resultaten har varit den mer begränsade student-lärar-kontakten i och med att en stor del av undervisningen har varit online via Zoom. Även om föreläsningarna började gå på plats i slutet av årets kursomgång och övningarna och räknestugor hela tiden gjorde det var det väldigt begränsad studentnärvaro på dessa. Det verkade finnas ett stort motstånd mot att behöva ta sig in till campus. Vi har stora förhoppningar om förbättrade resultat nästa läsår när situationen förhoppningsvis normaliserats. An annan förändring var att vi hade studentassistenter (andra- och tredejeårsstudenter från ingenjörsprogrammen TIDAB och TIEDB) som höll i övningarna. Även om som nämnts ovan var ganska begränsad närvara föll det mycket väl ut. Studenterna fick en bra kontakt med studentgruppen och uppskattades mycket. Om möjligt kommer vi att fortsätta med detta även i kommande kursomgångar. *Resultatet på tentan (30% godkända) var bättre än vad som framgår av den beräknade examinationsgraden här (21.1%). Endast 105 studenter var uppe på det ordinarie tentamenstillfället och en stor andel av dessa var studenter med äldre studiestatus. Därför kan man dra slutsatsen att en stor andel av de 133 förstagångsstudenterna inte gick upp på det ordinarie tentamenstillfället.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

23 Jun 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.