Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Kursplan IX1304 ( VT 2021 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2023-04-17

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mattias Hammar

Mattias Hammar

114

TENB (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

38.6 %

Den stora förändringen inför detta läsår var att det var en återgång från Covid-åren 2021-2022 då föreläsningar och övningar gick på distans och krysstalsmomentet inte kunde hållas. Detta ledde till en väsentligt förbättrad undervisningssituation och därmed också förbättrade resultat, även om det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-04-17

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

Kursplan IX1304 ( VT 2021 - )

Kurs-PM IX1304 VT 2022-60633

Kursanalys: 2022-06-23

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Mattias Hammar

Mattias Hammar

133

TENB (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

21.1 %

Den stora förändringen i kursen under Covid-perioden (2021-2022) har varit att inte kunnat genomföra de så kallade studenträknetillfällena (även kallat krysstal eller x-tal) som annars varit ett obligatoriskt moment i kursen sedan 2018 och visat sig vara ett väldigt framgångsrikt sätt att förbättra resultaten. Istället genomfördes frivilliga räknestugor där relevanta tentamensproblem gicks igenom. Därmed har resultaten dessa år varit betydligt sämre än tidigare år (t.ex. ~30% godkända på ordinarietentan jämfört med ~60-80% under 2018-2020*). En annan skillnad och förmodligen bidragande orsak till de vikande resultaten har varit den mer begränsade student-lärar-kontakten i och med att en stor del av undervisningen har varit online via Zoom. Även om föreläsningarna började gå på plats i slutet av årets kursomgång och övningarna och räknestugor hela tiden gjorde det var det väldigt begränsad studentnärvaro på dessa. Det verkade finnas ett stort motstånd mot att behöva ta sig in till campus. Vi har stora förhoppningar om förbättrade resultat nästa läsår när situationen förhoppningsvis normaliserats. An annan förändring var att vi hade studentassistenter (andra- och tredejeårsstudenter från ingenjörsprogrammen TIDAB och TIEDB) som höll i övningarna. Även om som nämnts ovan var ganska begränsad närvara föll det mycket väl ut. Studenterna fick en bra kontakt med studentgruppen och uppskattades mycket. Om möjligt kommer vi att fortsätta med detta även i kommande kursomgångar. *Resultatet på tentan (30% godkända) var bättre än vad som framgår av den beräknade examinationsgraden här (21.1%). Endast 105 studenter var uppe på det ordinarie tentamenstillfället och en stor andel av dessa var studenter med äldre studiestatus. Därför kan man dra slutsatsen att en stor andel av de 133 förstagångsstudenterna inte gick upp på det ordinarie tentamenstillfället.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-06-23

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top