Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

HT 2023-50878 ( Startdatum 2023-10-30, Svenska )

Course syllabus KH1124 ( Autumn 2023 - )No course memo addedCourse analysis: 12 Apr 2024
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Susanna Höglund Lenninger, Andra Dédinaité

Andra Dédinaité

43

LAB2 (2,0) P, F

LABD (0,5) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (0,5) P, F

44.2 % *

i. Föreläsnings- och övningsanteckningar uppdaterades. ii. Kursens exempelsamling som används i förberedelser till seminarier utvecklades ytterligare. Den kompletterades med nya uppgifter och några utförliga lösningar med förklaringar för svårare problem. iii. Anvisningarna för datorlaborationerna uppdaterades. iv. Frågorna i de obligatoriska quizarna uppdaterades.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

12 Apr 2024

Last time changed

No changes since first published.

2022

HT 2022-50944 ( Startdatum 2022-10-31, Svenska )

Course syllabus KH1124 ( Autumn 2021 - Autumn 2022 )No course memo addedCourse analysis: 24 May 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Andra Dédinaité

Andra Dédinaité

43

LAB1 (0,0) P, F

LAB2 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

UPP1 (1,0) P, F

20.9 %

i. Föreläsnings- och övningsanteckningar uppdaterades. 
ii. Kompendium för praktiska laborationer reviderades. 
 iii. Kontrollskrivningar ersattes av frivilliga seminarier som för bonuspoäng kräver både aktiv förberedelse och aktivt deltagande av studenterna. iv. För varje kurstema sammanställdes en exempelsamling med svar men ej detaljerade lösningar. v. Anvisningarna för datorlaborationerna utvecklades.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

24 May 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.