Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

Kursplan LS2436 ( HT 2019 - )

Kurs-PM LS2436 VT 2022-1

Kursanalys: 2022-06-27

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nathalie Kirchmeyer

Nathalie Kirchmeyer

5

KONA (1,5) P, F

LEXA (6,0) P, F

100 % *

Övergång till blandad-undervisning: online-undervisning med flera campus-baserade lektioner, synkrona och asynkrona aktiviteter och lärarledda + studentstyrda aktiviteter innebär en kontinuerlig utveckling av pedagogin, ökad användning av digitala verktyg samt mer student-centrerad undervisning.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-06-27

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top