Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Autumn 2021-1 ( Start date 30/08/2021, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )Kurs-PM MG2028 HT 2021-50352Kursanalys: 2022-05-10
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

58

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

84.5 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-05-10

Senaste ändrad

2022-05-10

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat examinationsgraden till värde som är jämförbart med tidigare års värden.

2020

Doktorand ( Start date 24/08/2020, English ) , Autumn 2020-1 ( Start date 24/08/2020, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )Kurs-PM MG2028 HT 2020-51444-51531Kursanalys: 2021-04-30
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

60

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.3 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-02-17

Senaste ändrad

2021-10-26

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till svar på kursenkät och statistik per 30/4 i kursanalysdokumentet.

2019

Autumn 2019-1 ( Start date 26/08/2019, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )Kurs-PM MG2028 HT 2019-50058Kursanalys: 2020-05-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

65

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.7 % *

Se kursanalysdokumentet ovan

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-01-11

Senaste ändrad

2021-01-11

Kommentar till gjorda ändringar

Rättat fel i kursanalysdokumentet

2018

Autumn 2018-1 ( Start date 27/08/2018, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )Kurs-PM MG2028 HT 2018-50835Kursanalys: 2019-05-02
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

83 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.9 % *

Se kursanalys

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2021-01-11

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 190430

2017

Autumn 2017-1 ( Start date 28/08/2017, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )Kurs-PM MG2028 HT 2017-50321Kursanalys: 2018-04-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

96 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

85.4 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 2018-04-27

2016

Autumn 2016-1 ( Start date 26/09/2016, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )Kurs-PM MG2028 HT 2016-50788Kursanalys: 2017-02-15
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

84 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

90.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 170428

2015

Autumn 2015-1 ( Start date 31/08/2015, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )Kurs-PM MG2028 HT 2015-51080Kursanalys: 2016-02-15
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

97 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

88.7 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 160429

2014

Autumn 2014-1 ( Start date 01/09/2014, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )Kurs-PM MG2028 HT 2014-50474Kursanalys: 2015-03-10
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

103 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

95.1 % *

LEQ har använts för för kursvärdering för första gången.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-17

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 2015-04-30

2013

Autumn 2013-1 ( Start date 02/09/2013, English )

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )Kurs-PM MG2028 HT 2013-51084Kursanalys: 2999-12-31
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

64 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2012

HT 2012-1 ( Startdatum 2012-08-24, Svenska )

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )Kurs-PM MG2028 HT 2012-50948Kursanalys: 2999-12-31
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

64 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

98.4 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2011

HT 2011-1 ( Startdatum 2011-08-29, Svenska )

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )Kurs-PM MG2028 HT 2011-61113Kursanalys: 2999-12-31
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

53 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

92.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16

Senaste ändrad

2020-01-16

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2010

HT 2010-2 ( Startdatum 2010-08-27, Svenska )

Kursplan MG2028 ( HT 2007 - VT 2011 )Kurs-PM MG2028 HT 2010-91026Kursanalys: 2999-12-31
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lasse Wingård & Per Johansson

Lars Wingård

49 *

LAB1 (1,5) P, F

ÖVN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

91.7 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-09-19

Senaste ändrad

2021-02-19

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.