Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2021-50352

Course analysis: 10 May 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

58

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

84.5 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

10 May 2022

Last time changed

10 May 2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat examinationsgraden till värde som är jämförbart med tidigare års värden.

2020

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2020-51444-51531

Course analysis: 30 Apr 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

60

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.3 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Feb 2021

Last time changed

26 Oct 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till svar på kursenkät och statistik per 30/4 i kursanalysdokumentet.

2019

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2019-50058

Course analysis: 4 May 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

65

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.7 % *

Se kursanalysdokumentet ovan

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Jan 2021

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Rättat fel i kursanalysdokumentet

2018

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2018-50835

Course analysis: 2 May 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

83 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.9 % *

Se kursanalys

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 190430

2017

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2017-50321

Course analysis: 4 Apr 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

96 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

85.4 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 2018-04-27

2016

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2016-50788

Course analysis: 15 Feb 2017

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

84 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

90.5 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 170428

2015

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2015-51080

Course analysis: 15 Feb 2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

97 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

88.7 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 160429

2014

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2014-50474

Course analysis: 10 Mar 2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

103 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

95.1 % *

LEQ har använts för för kursvärdering för första gången.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

17 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 2015-04-30

2013

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2013-51084

Course analysis: 31 Dec 2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

64 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.5 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2012

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2012-50948

Course analysis: 31 Dec 2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

64 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

98.4 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2011

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2011-61113

Course analysis: 31 Dec 2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

53 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

92.5 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Jan 2020

Last time changed

16 Jan 2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2010

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2007 - Spring 2011 )

Course memo MG2028 Autumn 2010-91026

Course analysis: 31 Dec 2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lasse Wingård & Per Johansson

Lars Wingård

49 *

LAB1 (1,5) P, F

ÖVN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

91.7 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

19 Sept 2019

Last time changed

19 Feb 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

Scroll to top