Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2028 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-05-10

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

58

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

84.5 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-05-10T08:45:05.404Z

Senaste ändrad

2022-05-10T09:05:22.053Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat examinationsgraden till värde som är jämförbart med tidigare års värden.

2020

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2028 HT 2020-1-2

Kursanalys: 2021-04-30

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

60

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.3 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-02-17T17:12:36.491Z

Senaste ändrad

2021-10-26T14:22:59.953Z

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till svar på kursenkät och statistik per 30/4 i kursanalysdokumentet.

2019

Kursplan MG2028 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2028 HT 2019-1

Kursanalys: 2020-05-04

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

65

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.7 % *

Se kursanalysdokumentet ovan

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-01-11T10:37:01.340Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:14:43.535Z

Kommentar till gjorda ändringar

Rättat fel i kursanalysdokumentet

2018

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2028 HT 2018-1

Kursanalys: 2019-05-02

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

83 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.9 % *

Se kursanalys

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T10:08:40.021Z

Senaste ändrad

2021-01-11T15:47:12.325Z

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 190430

2017

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2028 HT 2017-1

Kursanalys: 2018-04-04

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

96 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

85.4 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T11:13:56.764Z

Senaste ändrad

2020-01-16T17:28:05.333Z

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 2018-04-27

2016

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2028 HT 2016-1

Kursanalys: 2017-02-15

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

84 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

90.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T17:17:33.165Z

Senaste ändrad

2020-01-16T17:25:40.206Z

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 170428

2015

Kursplan MG2028 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2028 HT 2015-1

Kursanalys: 2016-02-15

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

97 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

88.7 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T17:13:06.162Z

Senaste ändrad

2020-01-16T17:21:41.585Z

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 160429

2014

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )

Kurs-PM MG2028 HT 2014-1

Kursanalys: 2015-03-10

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

103 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

95.1 % *

LEQ har använts för för kursvärdering för första gången.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T17:04:24.146Z

Senaste ändrad

2020-01-17T14:44:10.287Z

Kommentar till gjorda ändringar

Datum för examinationsgrad 2015-04-30

2013

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )

Kurs-PM MG2028 HT 2013-1

Kursanalys: 2999-12-31

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

64 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T16:56:24.084Z

Senaste ändrad

2020-01-16T16:59:42.511Z

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2012

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )

Kurs-PM MG2028 HT 2012-1

Kursanalys: 2999-12-31

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

64 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

98.4 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T16:50:52.911Z

Senaste ändrad

2020-01-16T17:00:43.566Z

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2011

Kursplan MG2028 ( HT 2011 - VT 2015 )

Kurs-PM MG2028 HT 2011-1

Kursanalys: 2999-12-31

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

53 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

92.5 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-01-16T16:46:07.42Z

Senaste ändrad

2020-01-16T16:47:03.652Z

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2010

Kursplan MG2028 ( HT 2007 - VT 2011 )

Kurs-PM MG2028 HT 2010-2

Kursanalys: 2999-12-31

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lasse Wingård & Per Johansson

Lars Wingård

49 *

LAB1 (1,5) P, F

ÖVN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

91.7 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-09-19

Senaste ändrad

2021-02-19T11:58:36.422Z

Kommentar till gjorda ändringar

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

Scroll to top