Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2128 Autumn 2021-50354

Course analysis: 10 May 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

42 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

88.1 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

10 May 2022

Last time changed

10 May 2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat till värde som är jämförbart med tidigare år

2020

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2128 Autumn 2020-50777

Course analysis: 17 Feb 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

40

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

75 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

17 Feb 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2128 Autumn 2019-51137

Course analysis: 4 May 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

57

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

89.5 % *

Se kursanalysdokumentet ovan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Jan 2021

Last time changed

No changes since first published.

2018

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2128 Autumn 2018-50889

Course analysis: 2 May 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

57

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

90 % *

Se kursanalysdokumentet ovan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 Mar 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM så att det överensstämmer med faktiskt startdatum för kursen.

2017

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2128 Autumn 2017-50332

Course analysis: 4 Apr 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

43 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1,5) P, F

LAB2 (1,5) P, F

84.4 % *

Se kursanalysdokument ovan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 Mar 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM.

2016

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2128 Autumn 2016-50347

Course analysis: 28 Apr 2017

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

48 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

85.4 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 Mar 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

2015

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2128 Autumn 2015-51091

Course analysis: 29 Apr 2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

44 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

93.3 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

4 Mar 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

2014

Course syllabus MG2128 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2128 Autumn 2014-50485

Course analysis: 30 Apr 2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

36 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1,5) P, F

LAB2 (1,5) P, F

97.7 % *

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 Mar 2020

Last time changed

11 Jan 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

Scroll to top