Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan MG2128 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2128 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-05-10

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

42 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

88.1 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-05-10T08:58:57.933Z

Senaste ändrad

2022-05-10T09:06:36.389Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat till värde som är jämförbart med tidigare år

2020

Kursplan MG2128 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2128 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-02-17

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

40

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

75 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-02-17T17:15:46.347Z

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan MG2128 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MG2128 HT 2019-1

Kursanalys: 2020-05-04

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

57

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

89.5 % *

Se kursanalysdokumentet ovan.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-01-11T11:19:12.672Z

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

Kursplan MG2128 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2128 HT 2018-1

Kursanalys: 2019-05-02

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

57

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

90 % *

Se kursanalysdokumentet ovan.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-03-04T13:41:19.111Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:27:32.992Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM så att det överensstämmer med faktiskt startdatum för kursen.

2017

Kursplan MG2128 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2128 HT 2017-1

Kursanalys: 2018-04-04

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

43 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1,5) P, F

LAB2 (1,5) P, F

84.4 % *

Se kursanalysdokument ovan.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-03-04T13:41:05.092Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:41:21.913Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM.

2016

Kursplan MG2128 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2128 HT 2016-1

Kursanalys: 2017-04-28

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

48 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

85.4 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-03-04T13:40:50.622Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:37:18.320Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

2015

Kursplan MG2128 ( HT 2015 - VT 2019 )

Kurs-PM MG2128 HT 2015-1

Kursanalys: 2016-04-29

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

44 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1.5) P, F

LAB2 (1.5) P, F

93.3 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-03-04T13:40:35.386Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:50:15.634Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

2014

Kursplan MG2128 ( HT 2011 - VT 2015 )

Kurs-PM MG2128 HT 2014-1

Kursanalys: 2015-04-30

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

36 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 (1,5) P, F

LAB2 (1,5) P, F

97.7 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-03-04T13:40:01.609Z

Senaste ändrad

2021-01-11T11:54:21.827Z

Kommentar till gjorda ändringar

Korrigerat publiceringsdatum för kurs-PM och kursanalys.

Scroll to top