Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus MH1023 ( Spring 2020 - )

Course memo MH1023 Spring 2021-1-2

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

50

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

92 %

De två främsta förändringarna är att kursen gavs helt på distans och att momentet om tre lektioner om att hålla en workshop ersattes med tre gästföreläsningar.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus MH1023 ( Spring 2020 - )

Course memo MH1023 Spring 2020-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

35

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

97.1 %

Ett nytt inslag i kursen var tre lektioner om workshop-metoden med en av KTH:s JML strateger. Ytterligare texter om intersektionalitet och förändringsmetoder har tillkommit.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

8/18/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursen gavs delvis på distans på grund av pandemin.

2019

Course syllabus MH1023 ( Spring 2015 - Autumn 2019 )

Course memo MH1023 Spring 2019-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

12

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

91.7 %

Inga större förändringar utöver att några förändringar i kurslitteraturen.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2018

Course syllabus MH1023 ( Spring 2015 - Autumn 2019 )

Course memo MH1023 Spring 2018-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

20

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

70 % *

Inga nämnvärda förändringar har genomförts.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2017

Course syllabus MH1023 ( Spring 2015 - Autumn 2019 )

Course memo MH1023 Spring 2017-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

6

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

83.3 %

Inga nämnvärda förändringar har genomförts.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2016

Course syllabus MH1023 ( Spring 2015 - Autumn 2019 )

Course memo MH1023 Spring 2016-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

15 *

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

87 % *

Kursen har nu koncentrerats till vårterminen (period 3 och 4).

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2014

Course syllabus MH1023 ( Autumn 2014 - Autumn 2014 )

Course memo MH1023 Autumn 2014-1

Course analysis: 18/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

60 *

INL1 (2,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

88 % *

Detta var första gången kursen gavs. Undervisningen i sal påbörjades dock i januari 2015.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

Scroll to top