Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

Course syllabus MH1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo MH1024 Spring 2023-20078-61186

Course analysis: 13 Jun 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Eliasson

Anders Eliasson

41

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

80.5 % *

Inga större ändringar har införts till den här kursomgången (V23)

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

13 Jun 2023

Last time changed

No changes since first published.

2022

Course syllabus MH1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo MH1024 Spring 2022-61427

Course analysis: 26 Apr 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Eliasson

Anders Eliasson

30

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

53.3 %

Kursen har under V22 återgått till salsundervisning på campus + salstentamen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

26 Apr 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus MH1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo MH1024 Spring 2021-61374-60931

Course analysis: 7 Apr 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Eliasson

Anders Eliasson

24

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

83.3 %

Covid 19 anpassad undervisning och examination. Alla föreläsningar har varit digitala samt har spelats in. Laborationer har varit på Campus men med färre antal studenter och till viss del digitalt. Examinationen blev även den digital med ett kortsvarsquiz för godkänt, kombinerat med en frågetentamen för högre betyg.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

7 Apr 2021

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus MH1024 ( Autumn 2019 - Spring 2020 )

Course memo MH1024 Spring 2020-60469

Course analysis: 4 May 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Eliasson

Anders Eliasson

38

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

36.8 %

Examinationen har anpassats till att tydligare behandla kursens lärandemål.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 May 2020

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus MH1024 ( Spring 2013 - Spring 2019 )

Course memo MH1024 Spring 2019-60450

Course analysis: 4 May 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Eliasson

Anders Eliasson

35

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

68.6 %

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

4 May 2020

Last time changed

No changes since first published.

Scroll to top