Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

VT 2023-20078 ( Startdatum 2023-01-17, Svenska ) , VT 2023-61186 ( Startdatum 2023-01-17, Svenska )

Kursplan MH1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM MH1024 VT 2023-20078-61186Kursanalys: 2023-06-13
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

41

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

80.5 % *

Inga större ändringar har införts till den här kursomgången (V23)

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

VT 2022-1 ( Startdatum 2022-01-18, Svenska )

Kursplan MH1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM MH1024 VT 2022-61427Kursanalys: 2022-04-26
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

30

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

53.3 %

Kursen har under V22 återgått till salsundervisning på campus + salstentamen.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-04-26

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

VT 2021-2 ( Startdatum 2021-01-18, Svenska ) , VT 2021-1 ( Startdatum 2021-01-18, Svenska )

Kursplan MH1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM MH1024 VT 2021-61374-60931Kursanalys: 2021-04-07
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

24

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

83.3 %

Covid 19 anpassad undervisning och examination. Alla föreläsningar har varit digitala samt har spelats in. Laborationer har varit på Campus men med färre antal studenter och till viss del digitalt. Examinationen blev även den digital med ett kortsvarsquiz för godkänt, kombinerat med en frågetentamen för högre betyg.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-04-07

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

VT 2020-1 ( Startdatum 2020-01-15, Svenska )

Kursplan MH1024 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM MH1024 VT 2020-60469Kursanalys: 2020-05-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

38

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

36.8 %

Examinationen har anpassats till att tydligare behandla kursens lärandemål.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-05-04

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

VT 2019-1 ( Startdatum 2019-01-15, Svenska )

Kursplan MH1024 ( VT 2013 - VT 2019 )Kurs-PM MH1024 VT 2019-60450Kursanalys: 2020-05-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

35

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

68.6 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-05-04

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering