Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-04-26

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

27

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

100 %

Då kursen huvudsakligen är en projektkurs har det blivit lättare för studenterna att arbeta med projekten med färre covid 19 restriktioner. Frl/övn har huvudsakligen getts på campus men digitalt för de som har önskat det.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-04-26

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 VT 2021-1

Kursanalys: 2021-06-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

24

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

91.7 %

Kursen har i stor utsträckning pga Covid 19 pandemin och KTH:s nedstängning getts digitalt med föreläsningar och seminarier på distans.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-06-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 VT 2020-1

Kursanalys: 2020-09-23

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

37

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

86.5 %

Färre Inspirationsföreläsningar samt Coronaanpassning av senare del av kursen (zoom-frl, inget studiebesök)

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2020-09-23

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top