Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 HT 2023-50409

Kursanalys: 2023-06-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

0

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

0 %

Inga större förändringar har genomförts till V23.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 HT 2021-50528

Kursanalys: 2022-04-26

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

27

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

100 %

Då kursen huvudsakligen är en projektkurs har det blivit lättare för studenterna att arbeta med projekten med färre covid 19 restriktioner. Frl/övn har huvudsakligen getts på campus men digitalt för de som har önskat det.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-04-26

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 VT 2021-61375

Kursanalys: 2021-06-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

24

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

91.7 %

Kursen har i stor utsträckning pga Covid 19 pandemin och KTH:s nedstängning getts digitalt med föreläsningar och seminarier på distans.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-06-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan MH1025 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH1025 VT 2020-60515

Kursanalys: 2020-09-23

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Eliasson

Anders Eliasson

37

NÄR1 (1,0) P, F

PRO1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,0) P, F

86.5 %

Färre Inspirationsföreläsningar samt Coronaanpassning av senare del av kursen (zoom-frl, inget studiebesök)

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-09-23

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top