Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus ML1501 ( Autumn 2019 - )

Course memo ML1501 Autumn 2021-1

Course analysis: 24/02/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Ola Fransson

Johan Kristoffersson

35

INL1 (1,5) P, F

PRO1 (2,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,5) P, F

77.1 %

- Trampbilsfabriken flyttades åter till ML1501 från ML1500. - Lagt in kontinuerliga läsanvisningar till kursboken Meadows (2008), Thinking in systems.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/24/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus ML1501 ( Autumn 2019 - )

Course memo ML1501 Autumn 2020-1

Course analysis: 28/01/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Ola Fransson

Johan Kristoffersson

32 *

INL1 (1,5) P, F

PRO1 (2,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 (1,5) P, F

81 % *

a. Tentamen genomfördes som hemtentamen istället för salstentamen pga Covid -19. Dessutom lades en muntlig uppföljning till efter inlämnad hemtentamen. b. Fler industrinära case skapades inför seminariet ”kommunikation kring systemperspektiv” c. Trampbilsfabriken utgick då denna genomfördes i ML1500 istället. d. Tanken var att flytta studiebesök till denna kurs men smittspridningsläget gjorde det inte möjligt att i denna kurs genomföra studiebesöken heller. e. Uppgiften i STELLA förenklades för att passa alla studenter oavsett tidigare kunskap inom området. f. INL1.1 formaliserades och behövde lämnas in på canvas g. Projektredovisningen genomfördes i grupper om ca 10 studenter åt gången istället inför hela klassen

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/28/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top