Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus SF1681 ( Autumn 2019 - )

Course memo SF1681 Autumn 2021-1

Course analysis: 24/02/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

David Rydh

David Rydh

179

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

72.1 %

* Kursen samlästes av CTFYS och CTMAT. Tidigare gick kursen enbart för CTFYS. * Närvaro på seminarierna var inte obligatorisk för att erhålla bonuspoäng * Materialet om singulärvärdesuppdelning innehåller nu lösningsförslag till övningsuppgifterna.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/24/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus SF1681 ( Autumn 2019 - )

Course memo SF1681 Autumn 2020-1

Course analysis: 24/02/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

David Rydh

David Rydh

146

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

63.7 %

* Hela kursen (föreläsningar, övningar, seminarier, tentamen) gick på Zoom pga pandemin. * Enbart tredje seminariet krävde Matlab eller annan mjukvara. * Föreläsningsanteckningarna och materialet för den delen av kursen som inte täcktes av Saduns bok har genomgått en omfattande revision. * Kursinnehållet om kroppsutvidgningar har minskats ganska kraftigt. * En lista med den teori som kan förekomma på tentamen har upprättats. * Betygsgränserna för tentamen har ändrats.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/24/2022

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus SF1681 ( Autumn 2019 - )

Course memo SF1681 Autumn 2019-1

Course analysis: 19/02/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Boij

David Rydh

119

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

52.9 %

Förändringar inför detta läsår var • att det vid alla tre seminarier fanns uppgifter som krävde att studenterna använde mjukvara, exempelvis Matlab. • att David Rydh var examinator • att föreläsningsanteckningar och materialet för den delen av kursen som inte täcktes av Saduns bok hade kompletterats, bland annat med några nya övningsuppgifter.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/19/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

Course syllabus SF1681 ( Autumn 2018 - Spring 2019 )

No course memo added

Course analysis: 30/09/2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Boij

Mats Boij

115 *

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

61 % *

Ett tredje seminarium och justering av svårighetsgrad på del III av tentamen.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

9/30/2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

Course syllabus SF1681 ( Autumn 2017 - Spring 2018 )

No course memo added

Course analysis: 30/01/2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Boij

Mats Boij

124 *

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

68 % *

Kursen är ny

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

9/30/2019

Last time changed

9/30/2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat publiceringsdatum

Scroll to top