Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus SF1918 ( Autumn 2020 - )

No course memo added

Course analysis: 11 Apr 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

0

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

0 % *

* Uppdatering av kurskompendium med fler exempel och illustrationer. * Laborationsuppgifter uppdaterades med fler öppna frågeställningar. * Nytt övningsupplägg för att stimulera problemlösning. * Schemalagd frågestund med kursansvarig.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Apr 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus SF1918 ( Autumn 2020 - )

No course memo added

Course analysis: 11 Apr 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

234

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

55.1 %

* Uppdatering av kurskompendium med fler exempel och illustrationer. * Laborationsuppgifter uppdaterades med fler öppna frågeställningar. * Nytt övningsupplägg för att stimulera problemlösning. * Schemalagd frågestund med kursansvarig.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

11 Apr 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus SF1918 ( Autumn 2020 - )

No course memo added

Course analysis: 22 Oct 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

182

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

72.5 %

* Ny examinator och kursansvarig. * Indragen föreläsning om chi-två test och nya föreläsningar om grundläggande beslutsteori and Bayesiansk inferens (se beslut S-2019-1696). * Extraföreläsning för CTMAT om integralkalkyl och differentialkalkyl i flera variabler. Detta behövdes eftersom CTMAT-studenterna läser flervariabel analysen senare i programmet. * Skrivit nytt kurskompendium (150 sidor) för att få bättre sammanhållning i materialet samt uppdatera text och exempel. * Nytt val av övningsuppgifter. * Nya övningsuppgifter och exempeltenta som täcker nya moment i beslutsteori och Bayesiansk inferens. * Skrivit om laborationstexter för anpassning till Python istället för Matlab/Octave. * Inlämnande av rapport för laboration (projektuppgift). * Inspelning av hela föreläsningar (from. föreläsning fem).

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

22 Oct 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top