Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

CINEK2/CTMAT ( Startdatum 2023-10-30, Svenska )

Kursplan SF1918 ( HT 2020 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2024-04-18
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

230

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

60.9 %

* Reduktion av bevis och härledningar under föreläsningen med hänvisning till anteckningar istället. * Uppdatering av kurskompendium med fler exempel och illustrationer.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2024-04-18

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

CINEK2/CTMAT ( Startdatum 2022-10-31, Svenska )

Kursplan SF1918 ( HT 2020 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2024-04-17
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

282 *

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

71.3 % *

* Reduktion av bevis och härledningar under föreläsningen med hänvisning till anteckningar istället. * Uppdatering av kurskompendium med fler exempel och illustrationer.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-04-11

Senaste ändrad

2024-04-17

Kommentar till gjorda ändringar

Råkade publicera analys för HT21. Ersätter med korrekt kursanalys.

2021

CINEK2/CTMAT ( Startdatum 2021-11-01, Svenska )

Kursplan SF1918 ( HT 2020 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-04-11
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

234

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

55.1 %

* Uppdatering av kurskompendium med fler exempel och illustrationer. * Laborationsuppgifter uppdaterades med fler öppna frågeställningar. * Nytt övningsupplägg för att stimulera problemlösning. * Schemalagd frågestund med kursansvarig.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-04-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

HT 2020-1 ( Startdatum 2020-10-26, Svenska )

Kursplan SF1918 ( HT 2020 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2021-10-22
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Andén-Pantera

Joakim Andén-Pantera

182

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

72.5 %

* Ny examinator och kursansvarig. * Indragen föreläsning om chi-två test och nya föreläsningar om grundläggande beslutsteori and Bayesiansk inferens (se beslut S-2019-1696). * Extraföreläsning för CTMAT om integralkalkyl och differentialkalkyl i flera variabler. Detta behövdes eftersom CTMAT-studenterna läser flervariabel analysen senare i programmet. * Skrivit nytt kurskompendium (150 sidor) för att få bättre sammanhållning i materialet samt uppdatera text och exempel. * Nytt val av övningsuppgifter. * Nya övningsuppgifter och exempeltenta som täcker nya moment i beslutsteori och Bayesiansk inferens. * Skrivit om laborationstexter för anpassning till Python istället för Matlab/Octave. * Inlämnande av rapport för laboration (projektuppgift). * Inspelning av hela föreläsningar (from. föreläsning fem).

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-10-22

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.