Till innehåll på sidan

BECCS kopplat till kraftvärme – beräkning av energikostnaden

Bio Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) bedöms vara en vital teknologi för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Trots detta har BECCS fortfarande inte nått bortom småskaliga demonstrationsprojekt. En noterbart hinder, som bromsar investeringar, är energikostnaden för att driva en BECCS-anläggning kopplat till ett kraftverk.

Projektnamn: BECCS kopplat till kraftvärme - beräkning av energikostnaden
Projektledare: Kåre Gustafsson, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Stockholm Exergi
Projektperiod: 2018–2019
Finansiering: KTH, Stockholm Exergi

Målet med studien är att kvantifiera energikostnaden för att driva en anläggning för infångning och lagring av koldioxid vid ett kraftvärmeverk. Hypotesen är att energikostnaden kan sänkas om delar av energin som används för infångning av koldioxid kan återvinnas i form av värme. Detta jämfört med om infångningen görs vid ett kraftverk för enbart elproduktion.

Energikostnaden kommer utvärderas genom termodynamisk analys, tillsammans med simuleringar av infångningsprocessen i Aspen Plus. Tre tekniker för absorption av koldioxid från rökgaserna kommer att jämföras: ett aminsystem och två varianter av kaliumkarbonat

Kontaktperson:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-05-28