Till innehåll på sidan

Norra Djurgårdsstadens fysiska resursflöden

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en beräkningsmodell för fysiska resurser i urbana system, för att stödja en effektiv fysisk resurshantering i Norra Djurgårdsstaden.

Projektnamn och -nummer: Norra Djurgårdsstadens fysiska resursflöden (NV-01.672-17)
Projektledare: Cecilia Sundberg, Rajib Sinha, Asterios Papageorgiou, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Stockholms stad, Ecoloop
Projektperiod: 2017–2019
Finansiering: Naturvårdsverket

Hållbar urbanisering kräver effektivisering av resurshanteringen i urbana system, vilket i sin tur kräver förståelse av urban metabolism. Forskningsprojektet syftar till att utveckla en demonstrator av en räkenskapsmodell för fysiska resursflöden som kommer att ge ökad insikt om urbana fysiska resursflöden och stödja en förbättring av resurshanteringen i stadsområden. Fokus ligger i första hand på att utveckla en modell för att övervaka olika resursflöden i Norra Djurgårdsstaden.

Modellen kommer att fungera som ett övergripande planerings- och informationsverktyg som kommer att stödja utvecklingen av området mot ökad resurseffektivitet och förbättrad hållbarhet. Den kunskapsbas som utvecklas i projektet kommer att kunna tillämpas på andra urbana system och stödja en övergång till mer resurseffektiva städer.

Kontakt:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-03-20