Till innehåll på sidan

Personer affilierade till SEED

Här hittar du gästprofessorer, gästforskare, adjungerade professorer, industridoktorander, stipendiedoktorander, professor emeritus med flera som inte är anställda vid SEED men som är knutna till institutionens verksamhet.

Affilierade på avdelningen för Hållbarthet, utvärdering och styrning

Efternamn Förnamn Titel E-post Telefon
Coello Midence Balthasar Zairis Doktorand zairis@kth.se -
Ddiba Daniel Isaac Waya Doktorand ddiba@kth.se -
Martin Michael Alan Affilierad fakultet mamartin@kth.se -
Mazzeo Rinaldi Francesco Affilierad professor fmr@kth.se -
Molin Elvira Doktorand elviram@kth.se -
Tessema Selome Doktorand selome@kth.se -
Toller Susanna Affilierad fakultet susannao@kth.se -

Affilierade på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier

Efternamn Förnamn Titel E-post Telefon
Svane Örjan Professor Emeritus svane@kth.se -
Mulligan Joseph Affilierad fakultet josephmu@kth.se -

Affilierade på avdelningen för Resurser, energi och infrastruktur

Efternamn Förnamn Titel E-post Telefon
Bergh Hans Garman Gästforskare bergh@kth.se -
Cai Zipan Doktorand zipan@kth.se -
Dargahi Bijan-Sam Gästforskare bijan@kth.se -
Gustafsson Kåre Doktorand kareg@kth.se -
Hao Shuang Doktorand shuangha@kth.se -
Jakobsson Per Olof Gästforskare perjac@kth.se -
Skeppström Kirlna Doktorand kirlna@kth.se -
Xu Shulan Gästforskare shulan@kth.se -

Affilierade på avdelningen för Vatten och miljöteknik

Efternamn Förnamn Titel E-post Telefon
Habib Md Ahasan Doktorand habi@kth.se -
Ijumulana Julian Doktorand julianij@kth.se -
Irunde Regina Filemon Doktorand irunde@kth.se -
Kimambo Vivian Doktorand kimambo@kth.se -
Ligate Fanuel Josephat Doktorand ligate@kth.se -
Olofsson Bo Professor emeritus

boolof@kth.se

08-7908632
Pechsiri Joseph Santhi Gästforskare pechsiri@kth.se -
Quino Lima Israel Doktorand israelql@kth.se -
Renman Gunno Professor emeritus gunno@kth.se -
Rosberg Ingegerd Gästforskare irosborg@kth.se -
Selroos Jan-Olof Adjungerad professor

selroos@kth.se

Sodré Ribeiro Mauricio Doktorand mausr@kth.se -
Trela Jozef Gästforskare trela@kth.se -
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2022-04-11