Bild1

Välkommen till före detta avdelningen för Mark- och vattenteknik!

Mark- och vattenteknik är en nedlagd, tidigare avdelning inom institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

SEED:s webbplats

Verksamheten

Forskningen vid Avdelningen för mark- och vattenteknik syftar till hållbart och effektivt utnyttjande av våra naturresurser. Vår kompetens sträcker sig från modellering av biogeokemiska och fysikaliska processer till miljöresursförvaltning och reningsteknik för att stoppa föroreningar och hydrauliska system. Uthållig användning av naturresurser, såväl som ekologisk markanvändning och urban utveckling, är viktiga frågor i relation till klimatförändring, ökad konkurrens om vatten, dricksvattenförsörjning samt mark och vattenföroreningar.

Vi vill medverka till att göra verklighet av samhällets krav på ett uthålligt och effektivt utnyttjande av naturresurser. Vår vetenskapliga bas är en grundlig naturvetenskaplig förståelse kombinerad med teknisk kunskap där naturresurserna studeras i ett samhällsperspektiv. Kunskaper och metodik för vård och utnyttjande av naturresurser innefattar alla skalor från den lokala till den regionala och den globala.

Avdelningens forskningsområden:

Biogeofysik   Miljöbedömning och -förvaltning

Miljögeokemi   Teknisk geologi och geofysik

VA-teknik: vatten och avlopp   Vattenförvaltning

Vattenvårdsteknik

SWIM - Small-scale Wastewater treatment system based on Innovative filter Materials

This Eureka project within the cluster ACQUEAU started 2016-01-01 and has a duration of 18 months. The project is coordinated by Bioptech AB (from 2016-01-01 Ecofiltration AB), a spin-off from KTH research with professor Gunno Renman as co-founder.

EESI master's programme

Welcome to the !