Till innehåll på sidan

Forskning

Inom avdelningen finns sju forskningsområden:

Biogeofysik
Miljöbedömning och -förvaltning
Miljögeokemi
Teknisk geologi och geofysik
VA-teknik: vatten, avlopp och avfall
Vattenförvaltning
Vattenvårdsteknik

Resurser för forskningen är:

Vatten- och markkemiska laboratoriet
Datorprogram utvecklade för att simulera olika processer inom mark- och vattenresursområdet