Våra datorprogram

Vid avdelningen har flera modeller för att simulera olika processer inom mark- och vattenresursområdet utvecklats. Två kategorier av modellutveckling kan utkristalliseras, utveckling av modeller från grunden och utveckling av användargränssnitt till befintliga modeller.

CoupModel

En kopplad värme- och masstransport modell för mark-växt-atmosfärssystemet systemet. Modellen beskriver flöden av vatten, värme, kol och kväve för de flesta typer av ekosystem.

CoupModel

Visual MINTEQ ver 3.0

En kemisk jämviktsmodell för beräkning av metallspeciering, löslighetsjämvikter etc för naturvatten.

Visual MINTEQ

WinHumicV

WinHumicV kombinerar den ursprungliga Model V med inorganisk jonspeciering, modeller för Al- och Fe-oxiders utfällning, katjonutbyte till lermineral och adsorption-desorptionsreaktioner av fulvosyror.

WinHumicV