News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['COPEN_1', 'CINEKBIOT_1', 'TIKED_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMELTE_1', 'CMATD_1', 'CELTEOPEN_1', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Måndag 14 september 2020 kl 10:00 - 121:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['CBIOTOPEN_1', 'TIKEDCELTE_1', 'CINEKBIOT_1', 'CELTEMATD_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'CTIKEMD_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['COPENINEK_1', 'CELTE_1', 'CBIOTTIKED_1', 'CMATDOPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CINEK_1', 'TIKEMATD_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62726783922

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CINEK_1', 'CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATD_1', 'COPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CMATDINEK_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATDCBIOT_1', 'COPEN_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMTIKED_1', 'CMATD_1', 'CINEKTKEM_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:59
 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
 
Scheduling staff created event 29 May at 20:19
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:44
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:40
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:40
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:26
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:26
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TINNM_NWS_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TELPMSCRM_RASM_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TIETM_NUEY_1', 'CELTE_3', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_2LDCS_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_1ELPM_2', 'TIETM_SMCS_12', 'TSCRM_LDCS_1', 'TEFRM_SPLA_12', 'TIETM_RENE_2EFRM_MIC_1', 'TINNM_INF_21', 'TINNM_MMBNWS_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_NUEYRENE_1', 'TIETM_RENCELTE_12', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TEFSCRM_PHSRASM_1', 'TINNM_NWSEFRM_SPA_1', 'CTELTE_3PM_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2NNM_COE_1', 'TINNM_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_COE_2MMB_1', 'TSCEFRM_ELEMMIC_2', 'TIETM_NUESCRM_SCTY_21', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCEFRM_RASM_2PHS_1', 'TSCRM_1ELEM_2', 'TEFRM_PLAHS_2', 'TINNM_INFNWS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASM_1PLA_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TIETM_SENS_2', 'TINNM_COE_2', 'TIETM_RENE_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'COPENBIOT_1', 'CFATETIKED_1', 'CINEKSAMH_1', 'ARKITCINEK_1', 'CSAMHELTE_1', 'TIKEDFOFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CMATDTFAFK_1', 'CELTETKEM_1', 'TCFAFKTE_1']

 
April 2020
Scheduling staff created event 3 January 2020
Scheduling staff edited 8 April at 13:47

1f421a2a-40ec-4dcc-ab4b-0a39174cb067Distans

 
Scheduling staff created event 3 January 2020
Scheduling staff edited 8 April at 13:47

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030eDistans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 November 2019

[u'TEFRM_SPA_2', u'TEFRM_SPA_1', u'TINNM_NWS_1', u'TIETM_NUEY_1', u'TEFRM_PHS_2', u'TEFRM_PHS_1', u'TEFRM_MIC_1', u'TEFRM_MIC_2', u'TIETM_NUEY_2', u'TSCRM_NCSS_1', u'TINNM_COE_2', u'TINNM_INF_1', u'TINNM_INF_2', u'TINNM_COE_1', u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_SCTY_1', u'TINNM_MMB_1', u'TINNM_1', u'TINNM_2', u'TINNM_MMB_2', u'TEFRM_1', u'TEFRM_2', u'TEFRM_PLA_1', u'TIETM_SENS_2', u'TIETM_SENS_1', u'TEFRM_PLA_2', u'TSCRM_ELEM_1', u'TSCRM_ELEM_2', u'TINNM_NWS_2', u'TIETM_RENE_2', u'TIETM_RENE_1', u'TIETM_SMCS_1', u'TIETM_SMCS_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TSCRM_SCTY_2', u'TSCRM_RASM_2', u'TSCRM_NCSS_2', u'TSCRM_RASM_1CELTE_3', u'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CELTE_32', 'CELTE_23']

Scheduling staff edited 8 April at 13:47

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030eDistans

['CELTE_23', 'CELTE_32']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 28 November 2019

dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db5e4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948

Scheduling staff edited 13 December 2019

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHPLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFSCRM_MICSCTY_2', 'TIETM_NUEY_2ELPM_1', 'TSCRM_NCSS_1RASM_2', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_12', 'TINNM_INFNWS_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1ELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TINNM_MMB_1', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PHS_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_21', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENSMIC_2', 'CELTE_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFSCRM_PLA_2NCSS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TINNM_NWSINF_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENNNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_13', 'TIETM_SMCNNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TELPM_1', 'TELPM_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_RASSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TELPM_1PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFRM_2', 'TELPM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_RASMSCTY_2', 'TINNM_COENWS_2', 'TINNM_2CELTE_3', 'TINNETM_NWS_2', 'TELPM_2UEY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TSCRM_NCSS_2', 'TINNM_MMBSCRM_NCSS_1', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPANNM_2', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TINNM_1', 'TEFSCRM_12', 'TEFSCRM_MIC_2', 'CELTERASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SMCSRENE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1COE_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_1MMB_2', 'TSCEFRM_NCSS1', 'CELTE_1', 'TSCEFRM_SCTY_1', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_3', 'TINNM_NWS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'TINNM_MMB_1', 'TIETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEM_12', 'TIETM_RENESMCS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_12', 'TIETM_SMCS_2']

Scheduling staff edited 19 March at 14:04

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948

Kursvälsmässa INSTÄLLD

['TEFRM_PHSINNM_MMB_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_NWSMMB_1', 'TINNM_INF_1COE_2', 'TEFSCRM_21', 'TELPINNM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_NWS_2', 'CELTE_3EFRM_PLA_2', 'TELPM_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TIETM_NUEY_1SENS_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_NCSIETM_SMCS_12', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_2', 'CELTEIETM_NUEY_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_COE_2INF_1', 'TEFSCRM_MICNCSS_1', 'TINNMETM_SENS_1', 'TSCRM_2', 'TSCEFRM_RASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1PHS_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENE_1NUEY_2', 'TINNM_COE_1INF_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_MMBMIC_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TEFRM_1', 'CELTE_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TINNM_MMB_12', 'TIETM_RENE_21', 'TSCRELPM_12', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2INNM_COE_1', 'CELTE_3', 'TEFSCRM_SPA_1', 'TIETM_SENSELEM_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TEFRM_SPLA_21', 'TCELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TIETM_SMCS_2TE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_NWS_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TEFRM_SPA_1']

Scheduling staff edited 20 March at 03:32

['TINNM_MMB_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_MMBETM_RENE_1', 'TINNM_COETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_12', 'TELPM_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_PLA_2HS_1', 'TCELPMTE_1', 'TEFRM_SPLA_21', 'TEFRM_PHS_12', 'TIETM_SENS_21', 'TSCRM_ELEM_12', 'TSCEFRM_NCSS_2', 'TIETM_SMCS_21', 'CELTE_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_NUEY_12', 'TSCEFRM_SCTYPLA_2', 'TINNM_INFCOE_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUESCRM_RASM_2', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_INF_21', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASMLPM_2', 'TINNM_NWS_2', 'TEFSCRM_1', 'TEFRMIETM_SENS_2', 'TINNM_2', 'TIETM_RENNWS_1', 'CELTE_13', 'TELPM_2IETM_SMCS_1', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEMNCSS_2', 'TSCEFRM_RASMMIC_1', 'TEFRM_PLA_1', 'CELTE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_NWS_2', 'TIETM_SMCSMIC_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNETM_NWSUEY_1', 'TEFRINNM_MICMB_2', 'TEFRM_SPA_1INNM_2']

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['TSCRM_SCTY1', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_RENE_1', 'TIETM_RENE_2NUEY_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TELPM_1', 'TIETM_SMCIETM_NUEY_2', 'TINNM_NWS_21', 'TEFRM_PHS_1', 'CELTTIETM_RENE_12', 'TEFSCRM_PLAELEM_1', 'TEFRM_2', 'TIETM_SENS_1IETM_SENS_2', 'CELTE_3', 'TSCEFRM_ELEM_2PLA_1', 'TEFRM_1', 'CELTE_2TINNM_INF_1', 'TSCRM_ELEM_1SCTY_2', 'TIETM_NUEYSMCS_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_COE_1', 'TSCRM_NCSS_1EFRM_SPA_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TINNM_INF_2MMB_1', 'TEFSCRM_PHNCSS_21', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTYIETM_SENS_1', 'TINNM_COE_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TELPMCELTE_2', 'TINNM_NWSCOE_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_SENNNM_NWS_2', 'TINNM_NWS_1', 'CELTE_3INF_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNMCELTE_1', 'TINNM_MMB_12', 'TSCEFRM_NCSS_2MIC_1', 'TEFSCRM_MIC_1ELEM_2', 'TEFRM_MICPHS_2', 'TINNM_COEEFRM_MIC_2', 'TEFSCRM_SPA_12', 'TSCRM_RASMSCTY_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_MMB_2ELPM_2', 'TELPM_1', 'TINNM_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['TSCRMINNM_2', 'TINNM_MMB_1', 'TEFSCRM_SPACTY_1', 'TIETM_RENE_12', 'TIETM_NUEYSENS_1', 'TSCRM_NCSS_2INNM_1', 'TIETM_NUEY_21', 'TINNM_NWSETM_RENE_1', 'TEFRM_PHSSPA_1', 'TIETM_RENENNM_INF_2', 'TSCRM_ELERASM_12', 'TIETM_SENSNUEY_2', 'CELTE_3', 'TEFRM_PLA_1', 'TEFRM_1', 'TINNM_INFTSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_SCTYNCSS_2', 'TIETM_SMCSELPM_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_RASM_2INNM_NWS_1', 'TINNM_MMBINF_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_COELPM_1', 'TINNM_COE_2', 'CELTE_13', 'TEFRM_21', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TINNM_INFTIETM_SMCS_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_SMCS_12', 'CELTE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_MIC_12', 'TSCRM_ELEMINNM_MMB_2', 'TEFRM_PHS_2LA_1', 'TEFRM_MICIETM_SENS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TSCEFRM_SCTYMIC_1', 'TELPMFRM_SPA_2', 'TELPM_1', 'TINNMFRM_PHS_2', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 8 April at 13:47

Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:33

['TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PLA_2', 'CELTE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFRM_1', 'TSCRM_SCTY_12', 'TIETM_RENEELPM_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEYSMCS_1', 'TIETM_RENE_1', 'TEFRM_SPLA_1', 'TINNM_INFEFRM_PHS_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_ELEM1', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TSCRM_NCSS_21', 'TSCRM_ELPEM_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TEFRM_2', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_ELPEM_1', 'TINNM_COE_2', 'CELTE_3TEFRM_MIC_2', 'TEFSCRM_12', 'TINNM_COEMMB_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_NCSS_1NNM_MMB_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TSCRM_SCTYELPM_2', 'TEFRM_PHS_12', 'TSCEFRM_ELEM_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_SMCMIC_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_21', 'CELTE_13', 'TEFRM_MIC_2', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_PLAINNM_1', 'TINNM_COE_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFRM_SPAINNM_INF_2', 'TINNM_2', 'TEFSCRM_PHS_2', 'CELTSCTY_1', 'TIETM_RENE_2']

Scheduling staff edited 29 May at 18:43

['TEFRM_PLA_2', 'CELTE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFRINNM_NWS_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCEFRM_SCTYPHS_2', 'TELPM_12', 'TSCRM_NCSS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TIETM_RENE_1ELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_SPLA_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_RASM_2IETM_SMCS_1', 'TEFRM_SPLA_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCRM_2IETM_RENE_2', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TINNM_MMBNWS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TELPM_2CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFSCRM_SCTY_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_1', 'CELTE_3', 'TINNM_1', 'TINNM_COE_1IETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_NUEY_12', 'TIETM_SENS_2', 'TINNM_NWS_2', 'TINNM_INFCELTE_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_2INF_1', 'TSCEFRM_SCTYMIC_1', 'TIETM_RENE_2SCRM_RASM_1']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 November 2019

Öppet hus på fysikinstitutionerna

Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELTEMEDT_3', 'CELTETTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYB_1B_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CMEDT_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CMEDT_3', 'CMEDT_2TFYS_2', 'CTFYS_1', 'CTFYSELTE_3', 'CTTFYS_2', 'CTFYS_1M_TFYA_1', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'CTFYSMEDT_3', 'TTFYM_TFYC_1D_1', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CMEDT_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_21', 'CTTFYS_2M_TFYB_1', 'CTFYS_12', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYA_1', 'CELTECMEDT_2']

Scheduling staff edited 20 March at 13:32

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

['TTFYM_TFYD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYCD_1', 'TTFYM_TFYEC_1', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYD_1', 'CELTEELTE_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYACMEDT_3', 'TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_1', 'CELTE_23', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 23 March at 13:33

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:34

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYCB_1', 'CELTE_2', 'CTFYS_3TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'CTFYS_2ELTE_3', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'CMEDT_32', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYED_1', 'CTFYS_1MEDT_3', 'TCTFYM_TFYB_1S_2', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 27 March at 10:22

INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['TTFYM_TFYBCMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBCMEDT_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYEA_1', 'TCTFYM_TFYAS_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'CMEDT_2', 'CELTEB_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'CMEDT_3', 'CTTFYM_TFYSA_2', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'CTFYS_13', 'CTTFYS_3M_TFYE_2']

Scheduling staff edited 29 May at 17:48

['CMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'CMEDT_2TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_1C_2', 'CTFYS_1ELTE_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYD_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_1CMEDT_2', 'CTFYS_2', 'CTFYS_31', 'TTFYM_TFYE_2A_1']

 
December 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 11 December 2019

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Elektro Arbetsmarknadsdag - Lokal/Location: Nymble, KTH Campus

Scheduling staff edited 13 December 2019

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHPLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFSCRM_MICSCTY_2', 'TIETM_NUEY_2ELPM_1', 'TSCRM_NCSS_1RASM_2', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_12', 'TINNM_INFNWS_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1ELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TINNM_MMB_1', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PHS_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_21', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENSMIC_2', 'CELTE_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFSCRM_PLA_2NCSS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TINNM_NWSINF_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENNNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_13', 'TIETM_SMCNNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TELPM_1', 'TELPM_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_RASSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TELPM_1PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFRM_2', 'TELPM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_RASMSCTY_2', 'TINNM_COENWS_2', 'TINNM_2CELTE_3', 'TINNETM_NWS_2', 'TELPM_2UEY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TSCRM_NCSS_2', 'TINNM_MMBSCRM_NCSS_1', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPANNM_2', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TINNM_1', 'TEFSCRM_12', 'TEFSCRM_MIC_2', 'CELTERASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SMCSRENE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1COE_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_1MMB_2', 'TSCEFRM_NCSS1', 'CELTE_1', 'TSCEFRM_SCTY_1', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_3', 'TINNM_NWS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'TINNM_MMB_1', 'TIETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEM_12', 'TIETM_RENESMCS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_12', 'TIETM_SMCS_2']

Scheduling staff edited 10 January 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1INNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFSCRM_2', 'TSCRM_ELPEM_1', 'TIETM_NUEYSENS_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_NWS_2', 'CELTE_3', 'TIETM_NUEY_1', 'TSCRM_EFRM_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_NWS_2', 'TELEPM_12', 'TSCEFRM_NCSS_2', 'TSCRM_NCSSINNM_COE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_2', 'CELTESCRM_RASM_2', 'TINNM_COE_2MMB_1', 'TEFRM_MICPLA_1', 'TINNELPM_1', 'TSCRM_2CELTE_1', 'TSCEFRM_RASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'CELTE_3', 'TINNM_COE_2', 'TIETM_RENE_12', 'TINNM_COEEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_MMB_2SCRM_RASM_1', 'TINNM_1', 'TEFRM_MIC_1', 'CELTE_1TSCRM_ELEM_2', 'TEFRM_MICPHS_2', 'TINNM_MMBETM_SENS_1', 'TIETM_RENESMCS_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHNCSS_2', 'TINNM_NWS_21', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPACELTE_2', 'TSCRM_1', 'TIETM_SRENSE_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEINNM_INF_1', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_RASMINNM_INF_2', 'TIETM_SMCS_2NUEY_1']

Scheduling staff edited 29 May at 17:51

['TINNM_MMBNWS_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_2EFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_SENEFRM_PHS_2', 'TEFRM_SPALPM_2', 'TSCRM_SCTYNCSS_2', 'TEFLPM_1', 'TSCRM_12', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_NWS_2', 'TELPM_2FRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_COE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TINNM_MMBIETM_SMCS_1', 'TEFRM_PLA_1', 'TELPM_1', 'CELTIETM_RENE_12', 'TEFRM_MIC_2', 'CELTE_3', 'TINNM_COE_2INNM_INF_2', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_21', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TEFRM_PLA_2HS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNM_1', 'TEFRM_MICINNM_NWS_1', 'CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_NCSSELEM_2', 'TINNETM_NWS_1UEY_2', 'CELTE_21', 'TSCEFRM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TINNM_INFMIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_SPLA_12', 'TINNM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_INF_2', 'TIETM_NUEYINF_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASM_1']

 
October 2019
Scheduling staff created event 15 October 2019
Scheduling staff edited 16 October 2019

Information om utbytesstudier

[u'CELTE_23', u'CELTE_12']

 
August 2019
Scheduling staff created event 29 August 2019
 
Scheduling staff created event 14 August 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 August 2019

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

Scheduling staff edited 12 August 2019

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c863b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

Scheduling staff removed the event 29 May at 17:20
 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Scheduling staff edited 29 May at 16:05

['TIKEDFOFK_1', 'CELTEOPEN_1', 'CSAMHFATE_1', 'COPENINEK_1', 'CMATDARKIT_1', 'TFOFKCSAMH_1', 'CINEKTIKED_1', 'CBIOT_1', 'TFAFKCTKEM_1', 'CFMATED_1', 'ARKITCELTE_1', 'CTKEMTFAFK_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Scheduling staff edited 29 May at 16:05

['TIKEDCOPEN_1', 'CELTEINEK_1', 'COPENTIKED_1', 'CMATDBIOT_1', 'CINEKTKEM_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMELTE_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Festa smartHitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

Scheduling staff removed the event 29 May at 16:45
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 29 May at 16:45

['TEFRM_SPAINNM_NWS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWSCOE_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_MIC_1NNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TELPM_2', 'TEFSCRM_MICNCSS_2', 'TIETM_NUEYELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_INFEFRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTTIETM_SMCS_1', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_RENE_12', 'TSCRM_SCTY_1INNM_INF_2', 'TINNM_MMB_12', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMB_2ETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_2', 'TEFRM_PLA_1INNM_NWS_1', 'CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFSCRM_PLASCTY_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TINNM_NWSIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TIETM_RENNNM_COE_2', 'TIETM_RENE_1', 'TIETM_SMCS_1SCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCSNUEY_2', 'TELPMCELTE_1', 'TELPMFRM_MIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TSCEFRM_SCTYPLA_2', 'TSCRM_RASM_2INNM_INF_1', 'TSCEFRM_NCSS_2MIC_1', 'TSCRM_RASM_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 June 2019

Kårens dag & Campus mässan

Scheduling staff removed the event 29 May at 17:43
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff removed the event 29 May at 17:24
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff removed the event 29 May at 17:24
 
Feedback News