Degree Programme in Energy and Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

20150528_8983_panorama.jpg

Här kan du som student eller anställd ta del av information som gäller programmet. Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den informationen som förmedlas här.

Om du inte läser på programmet men är intresserad av att veta mer, läs mer på KTH:s Utbildningswebb

Information om covid-19 från KTH

Håll dig uppdaterad här: KTH om covid-19

Senaste nytt om CENMI och enkät

Det händer lite saker inom CENMI, bland annat ny programansvarig (PA) Patrik, och ny studievägledare Theresia. Hans är fortfarande med som vice PA och Paiman som internationell koordinator. Just nu kikar vi i ledningen på hur programmet fungerar och hur det kan förbättras, en del av det är att vi har gjort en enkät. Det vore toppen om du kunde fylla i enkäten (borde gå ganska snabbt), svaren kommer påverka utvecklingen av programmet:

Enkät för studenter på CENMI år 1-3

Enkät för studenter på CENMI år 4-5

Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och e-postadress

Studievägledare

Theresia Lind,
08 790 76 29
svl-cenmi@itm.kth.se

Internationell koordinator

Paiman Parosh,
paiman@kth.se

Utbildningshandläggare

Karina Nielsen
karinan@kth.se 

Programansvarig

Patrik Hilber
hilber@kth.se 

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News