Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Mon 24 aug 08:00-10:00 Presentation
Presentation
Location: V1
Note: Årskurspresentation, åk 2
Mon 24 aug 10:00-12:00 Presentation
Presentation
Location: H1
Note: Årskurspresentation, åk 3
Mon 24 aug 15:00-17:00 Presentation
Presentation
Location: B3
Note: Årskurspresentation, åk 1
Week 36 Show in My Schedule
Wed 2 sep 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Week 37 Show in My Schedule
Fri 11 sep 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Week 38 Show in My Schedule
Wed 16 sep 15:00-17:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Week 39 Show in My Schedule
Wed 23 sep 15:00-16:00 Information
Information
Location: L1
Fri 25 sep 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Week 40 Show in My Schedule
Mon 28 sep 13:00-18:00 Information
Information
Location: D1
Wed 30 sep 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Thu 1 oct 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location: Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Week 41 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-11:00 Information
Information
Location: B1
Note: SVL-info. Åk 3 - SVL-information om KEX/kursval.
Wed 7 oct 15:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Student Kaizen
Fri 9 oct 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Note: SI-möte
Week 44 Show in My Schedule
Tue 27 oct 15:00-16:00 Information
Information
Location: L1
Note: SVL-information. Åk 2
Thu 29 oct 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 45 Show in My Schedule
Thu 5 nov 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 46 Show in My Schedule
Thu 12 nov 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 47 Show in My Schedule
Mon 16 nov 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 48 Show in My Schedule
Tue 24 nov 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location: D3
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Thu 26 nov 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 49 Show in My Schedule
Tue 1 dec 15:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Student Kaizen
Wed 2 dec 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Week 50 Show in My Schedule
Wed 9 dec 08:00-10:00 Möte
Möte
Location: L41, L42, L43, L44
Feedback News