News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 7 May at 04:34
Scheduling staff edited Friday 14:41

5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363abDigital

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited Friday 14:41

79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680Digital

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited Friday 14:41

ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6Digital

 
May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

Scheduling staff edited 19 May at 15:01

OnTisdag 154 september 2021 kl 08:00 - 10:00

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:55
Scheduling staff edited 19 May at 14:22

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Scheduling staff created event 7 May at 19:54
Scheduling staff edited 19 May at 14:21

MöteSupplemental instruction

SI-möte

 
Feedback News