News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CITEH_2', 'CDEPRITEH_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMASTITEH_2', 'CMATDST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTSTD_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CITEH_2', 'CDEPRMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
October 2019
Scheduling staff created event 29 October at 11:54
 
Scheduling staff created event 29 October at 11:54
 
September 2019
Scheduling staff created event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
Scheduling staff edited 4 September at 15:42

FreTorsdag 65 september 2019 kl 17:00 - 19:00

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 28 August at 13:39

MånTorsdag 95 september 2019 kl 153:00 - 164:00

Scheduling staff edited 3 September at 15:22

eafe8f3d-2ab1-4339-9cd1-ba2dcb42e44a84329da3-6faa-4ee4-9af5-76721435084b

 
Scheduling staff created event 2 September at 10:31
 
August 2019
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff removed the event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff removed the event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff removed the event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff edited 10 October at 12:43

[u'TIMAS_1', u'L\xc4RGR_1', u'CITEHCITEH_1', u'TBASE1_1', u'L\xc4RGR_1', u'TIIPS_1']

Scheduling staff removed the event 29 October at 11:54
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff removed the event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff edited 10 October at 12:43

[u'TIMAS_1', u'L\xc4RGR_1', u'CITEHCITEH_1', u'TBASE1_1', u'L\xc4RGR_1', u'TIIPS_1']

Scheduling staff removed the event 29 October at 11:54
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
Scheduling staff removed the event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:30
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 24 June 2019
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 June 2019

Kårens dag & Campus mässan

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
March 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 7 March 2019

Tisdag 2 april6 mars 2019 kl 153:00 - 164:00

 
October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Administrator Lena Smedenborn edited 2 October 2018

InformationPlugga smart

Plugga smartare! KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser man tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.¶

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.¶

Hur kan du Plugga smart o samtidigt få ett hållbart studentliv? En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda o genomföra dina studier o konkreta råd angående struktur o tidsplanering.¶

Föreläsare: Avonova, Margareta Kucera¶

Scheduling staff edited 10 October 2018

Tisdag 6 november 2018 kl 109:00 - 12:00

Administrator Lena Smedenborn edited 10 October 2018

Plugga smartare! KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser man tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.

Hur kan du Plugga smart o samtidigt få ett hållbart studentliv? En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda o genomföra dina studier o konkreta råd angående struktur o tidsplanering.¶ Föreläsare: Avonova, Margareta Kucera¶

 
September 2018
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
Scheduling staff created event 5 September 2018
 
August 2018
Scheduling staff created event 16 August 2018
 
May 2018
Scheduling staff created event 28 May 2018
 
Scheduling staff created event 28 May 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
 
Feedback News