News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

February 2019
Scheduling staff created event 20 November at 02:47
Scheduling staff edited 8 February at 06:41

Torsdag 11 april 2019 kl 13:00 - 174:00

a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Valmässa sal Q31

 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November at 02:47
 
Scheduling staff created event 20 November at 02:47
 
August 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 May 2018

Sveriges Ingenjörer

Scheduling staff edited 21 August 2018

90b43360-caed-4c81-8b35-ac8d6b53757119814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcf

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 24 May 2018

Onsdag 15 augusti 2018 kl 134:00 - 15:00

Start kl.14:00

Scheduling staff edited 14 August 2018

Onsdag 15 augusti 2018 kl 143:00 - 154:00

Start kl.14:00Festa Smart

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 13 August 2018

Måndag 13 augusti 2018 kl 175:00 - 18:00

8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

 
Scheduling staff created event 2 August 2018
 
July 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
commented 31 July 2018

Är detta obligatoriskt?

 
June 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 25 May 2018

[u'CLGYMTFOFK', u'COPENMI', u'CMATD', u'TCOMINEK', u'CTFYSELTE', u'CMETETIDAB', u'CDEPRSAMH', u'TIDABCTFYS', u'CINTELGYM', u'CTKEMMEDT', u'COPENMAST', u'CINEKMETE', u'CELFATE', u'CMEDTDATE', u'CMASBIOT', u'TIEDBCDEPR', u'TFOAFK', u'CSAMHMATD', u'TFAFKIEDB', u'CFAINTE', u'CDATETKEM', u'CBIOTTCOMK']

Scheduling staff edited 4 June 2018

[u'TFOFK', u'COPEN', u'CINEK', u'CELTE', u'TIDAB', u'CSAMH', u'CTFYS', u'CLGYM', u'CMEDT', u'CMAST', u'CMETE', u'CFATE', u'CDATE', u'CBIOT', u'CDEPR', u'TFAFK', u'CMATD', u'TIEDB', u'CINTE', u'CTKEM', u'TCOMK']

Scheduling staff edited 21 June 2018

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcf, 24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d, 31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68, 31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3e, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

[u'TFOFK', u'COPEN', u'CINEK', u'CELTE', u'TIDAB', u'CSAMH', u'CTFYS', u'CLGYM', u'CMEDT', u'CMAST', u'CMETE', u'CFATE', u'CBIOT', u'CDEPR', u'TFAFK', u'CMATD', u'TIEDB', u'CINTE', u'CTKEM', u'TCOMKCTKEM']

 
Scheduling staff created event 20 June 2018
 
Feedback News