News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:46
 
Scheduling staff created event 7 May at 19:46
 
Scheduling staff created event 7 May at 19:31
 
April 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 16 November 2020

Kursvalsinformation

Scheduling staff edited 15 April at 08:46

Kursvalsinformation INSTÄLLT

 
Scheduling staff created event 13 April at 12:06
Scheduling staff edited 13 April at 12:11

Informationsmöte om studieplanering

 
February 2021
Scheduling staff created event 11 February at 12:10
 
Scheduling staff created event 5 February at 14:08
Scheduling staff edited 5 February at 14:13

Digitaliseringsvecka med Sveriges Bygguniversitet. Samverkan mellan Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Scheduling staff edited 10 February at 03:44

['CSAMH_MHIBBP_3', 'CSAMH_BBSTP_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:42

['CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_STPMHI_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3']

Scheduling staff edited 26 February at 03:37

['CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_MHIGIT_3', 'CSAMH_3', 'CSAMH_FEFJSTP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3']

Scheduling staff edited 5 March at 03:34

['CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_GITSTP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_FEFJGIT_3']

Scheduling staff edited 7 May at 19:57

['CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3']

 
Scheduling staff created event 5 February at 14:08
Scheduling staff edited 5 February at 14:13

Digitaliseringsvecka med Sveriges Bygguniversitet. Samverkan mellan Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Scheduling staff edited 10 February at 03:44

['CSAMH_MHIBBP_3', 'CSAMH_BBSTP_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:42

['CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_STPMHI_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3']

Scheduling staff edited 26 February at 03:37

['CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_MHIGIT_3', 'CSAMH_3', 'CSAMH_FEFJSTP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3']

Scheduling staff edited 5 March at 03:34

['CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_GITSTP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_FEFJGIT_3']

Scheduling staff edited 7 May at 19:57

['CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3']

 
Scheduling staff created event 5 February at 14:08
Scheduling staff edited 5 February at 14:13

Digitaliseringsvecka med Sveriges Bygguniversitet. Samverkan mellan Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Scheduling staff edited 10 February at 03:44

['CSAMH_MHIBBP_3', 'CSAMH_BBSTP_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:42

['CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_STPMHI_3', 'CSAMH_GIT_3', 'CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3']

Scheduling staff edited 26 February at 03:37

['CSAMH_GITMHI_3', 'CSAMH_MHIGIT_3', 'CSAMH_3', 'CSAMH_FEFJSTP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3']

Scheduling staff edited 5 March at 03:34

['CSAMH_MHIFEFJ_3', 'CSAMH_GITSTP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_FEFJGIT_3']

Scheduling staff edited 7 May at 19:57

['CSAMH_FEFJBBP_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_BBPGIT_3', 'CSAMH_GITMHI_3']

 
Feedback News