News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

September 2013
under Programmme wiki

Anders Sjögren created page 2 March 2011

Anders Sjögren edited 25 October 2011

Nyheter till programmets studenter.
* 2011-10-25 Mastermässa!På torsdag  27 oktober kl. 14.00-17.00 Plats: KTH Campus, Osquars backe 2 , sehttp://www.kth.se/utbildning/traffakth/mastermassa Om du har tankar på fortsatt utbildning på ett Master- eller Magister (1-årig) – program på KTH så kan du hämta information på denna mässa.Vilka program finns? Vilka är möjliga? Hör dig för om behörighet. Kanske kan detta påverka ditt val av kurser på affärssystemprogrammet.  
* 2011-10-25: Information om kursval, examensarbete mm, TAFFK år 2 och 3På tisdag 1 november kl 12-13 i sal-D Forum.Information från Anders Sjögren (programansvarig) och Håkan Sjöström (studievägledare)  
* 2011-10-25: Information om examensarbete för år 3
* På fredag 11 november 2011 kl 15-17 i Aulan i Forum är det information om examensarbete. 
* Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter.
* KTH respektive SU-DSV tar hälften av examensarbetena var. KTH de som handlar om TEKNIK och DSV de om MANAGEMENT

Anders Sjögren edited 16 March 2012

Nyheter till programmets studenter.
*
2012-03-Period P4, Examensarbeten för åk 3De studenter som svarat på inlämningen om exjobb har nu blivit placerade för examinator på KTH eller DSV, se under "Formalia, information".¶

2011-10-25 Mastermässa!På torsdag  27 oktober kl. 14.00-17.00 Plats: KTH Campus, Osquars backe 2 , sehttp://www.kth.se/utbildning/traffakth/mastermassa Om du har tankar på fortsatt utbildning på ett Master- eller Magister (1-årig) – program på KTH så kan du hämta information på denna mässa.Vilka program finns? Vilka är möjliga? Hör dig för om behörighet. Kanske kan detta påverka ditt val av kurser på affärssystemprogrammet.  
*


2011-10-25: Information om kursval, examensarbete mm, TAFFK år 2 och 3På tisdag 1 november kl 12-13 i sal-D Forum.Information från Anders Sjögren (programansvarig) och Håkan Sjöström (studievägledare)  
*


2011-10-25: Information om examensarbete för år 3


* På fredag 11 november 2011 kl 15-17 i Aulan i Forum är det information om examensarbete. 
* Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter.
* KTH respektive SU-DSV tar hälften av examensarbetena var. KTH de som handlar om TEKNIK och DSV de om MANAGEMENT

Anders Sjögren edited 8 October 2012

Nyheter till programmets studenter. 2012-10-08: Information om examensarbete för år 3På tisdag 30 oktober 2012 kl 13-17 i Forom (Aulan) är det information om examensarbete. Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter. ¶

2012-03-Period P4, Examensarbeten för åk 3De studenter som svarat på inlämningen om exjobb har nu blivit placerade för examinator på KTH eller DSV, se under "Formalia, information".

2011-10-25 Mastermässa!På torsdag  27 oktober kl. 14.00-17.00 Plats: KTH Campus, Osquars backe 2 , sehttp://www.kth.se/utbildning/traffakth/mastermassaOm du har tankar på fortsatt utbildning på ett Master- eller Magister (1-årig) – program på KTH så kan du hämta information på denna mässa.Vilka program finns? Vilka är möjliga? Hör dig för om behörighet. Kanske kan detta påverka ditt val av kurser på affärssystemprogrammet. 

2011-10-25: Information om kursval, examensarbete mm, TAFFK år 2 och 3På tisdag 1 november kl 12-13 i sal-D Forum.Information från Anders Sjögren (programansvarig) och Håkan Sjöström (studievägledare) 

2011-10-25: Information om examensarbete för år 3


* På fredag 11 november 2011 kl 15-17 i Aulan i Forum är det information om examensarbete. 
* Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter.
* KTH respektive SU-DSV tar hälften av examensarbetena var. KTH de som handlar om TEKNIK och DSV de om MANAGEMENT

Anders Sjögren edited 26 October 2012

NyheterAktuell information till programmets studenter. 2012-10-08: Information om examensarbete för år 3På tisdag 30 oktober 2012 kl 13-17 i Foroum (och Aulan) är det information om examensarbete. Kandidater info kl 13-14 i Aulan. Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter. 

(Tyvärr ser jag att ni har lektioner hela tisdagen 30/10 och att det då behövs ett reservpass. Jag förbereder preliminärt ett sådant till 1/11 kl 15 sal 540 (men då blir det endast information, ingen mässa)). /Anders Sjögren

2012-03-Period P4, Examensarbeten för åk 3De studenter som svarat på inlämningen om exjobb har nu blivit placerade för examinator på KTH eller DSV, se under "Formalia, information".

2011-10-25 Mastermässa!På torsdag  27 oktober kl. 14.00-17.00 Plats: KTH Campus, Osquars backe 2 , sehttp://www.kth.se/utbildning/traffakth/mastermassaOm du har tankar på fortsatt utbildning på ett Master- eller Magister (1-årig) – program på KTH så kan du hämta information på denna mässa.Vilka program finns? Vilka är möjliga? Hör dig för om behörighet. Kanske kan detta påverka ditt val av kurser på affärssystemprogrammet. 

2011-10-25: Information om kursval, examensarbete mm, TAFFK år 2 och 3På tisdag 1 november kl 12-13 i sal-D Forum.Information från Anders Sjögren (programansvarig) och Håkan Sjöström (studievägledare) 

2011-10-25: Information om examensarbete för år 3


* På fredag 11 november 2011 kl 15-17 i Aulan i Forum är det information om examensarbete. 
* Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter.
* KTH respektive SU-DSV tar hälften av examensarbetena var. KTH de som handlar om TEKNIK och DSV de om MANAGEMENT

Anders Sjögren edited 29 October 2012

Aktuell information till programmets studenter. 2012-10-08: Information om examensarbete för år 3På tisdag 30 oktober 2012 kl 13-17 i Forum och Aulan är det information om examensarbete. Kandidater info kl 13-14 i Aulan. Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter. 

(Tyvärr ser jag att ni har lektioner hela tisdagen 30/10 och att det då behövs ett reservpass. Jag förbereder preliminärt ett sådant till 1/11 kl 15 sal 540 (men då blir det endast information, ingen mässa)). /Anders SjögrenOBS! Vi kör ett infopass på torsdag 1/11 kl 15 sal 540. Vi kan ta upp annat än exjobb också. /Anders

2012-03-Period P4, Examensarbeten för åk 3De studenter som svarat på inlämningen om exjobb har nu blivit placerade för examinator på KTH eller DSV, se under "Formalia, information".

2011-10-25 Mastermässa!På torsdag  27 oktober kl. 14.00-17.00 Plats: KTH Campus, Osquars backe 2 , sehttp://www.kth.se/utbildning/traffakth/mastermassaOm du har tankar på fortsatt utbildning på ett Master- eller Magister (1-årig) – program på KTH så kan du hämta information på denna mässa.Vilka program finns? Vilka är möjliga? Hör dig för om behörighet. Kanske kan detta påverka ditt val av kurser på affärssystemprogrammet. 

2011-10-25: Information om kursval, examensarbete mm, TAFFK år 2 och 3På tisdag 1 november kl 12-13 i sal-D Forum.Information från Anders Sjögren (programansvarig) och Håkan Sjöström (studievägledare) 

2011-10-25: Information om examensarbete för år 3


* På fredag 11 november 2011 kl 15-17 i Aulan i Forum är det information om examensarbete. 
* Förutom formalia och regler kring examensarbete så hoppas vi även på en utställning där forskande enheter och kanske företag erbjuder examensarbetsuppgifter.
* KTH respektive SU-DSV tar hälften av examensarbetena var. KTH de som handlar om TEKNIK och DSV de om MANAGEMENT

Lina Magdalinski changed the permissions 20 September 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla inloggade användare.
 
April 2013
Scheduling staff created event 12 April 2013
Scheduling staff edited 19 April 2013

CINTE1, CINTE2, CINTE3, DDNB3, DPUB3, TAFFK2, TAFFK3, TIDAB1, TIDAB2, TIEDB1, TIEDB2, TIEDB3, TKOMK1, TKOMK2, TKOMK3

 
Scheduling staff created event 12 April 2013
Scheduling staff edited 19 April 2013

CINTE1, CINTE2, CINTE3, DDNB3, DPUB3, TAFFK2, TAFFK3, TIDAB1, TIDAB2, TIEDB1, TIEDB2, TIEDB3, TKOMK1, TKOMK2, TKOMK3

 
Scheduling staff created event 10 April 2013
 
May 2012
Scheduling staff created event 14 May 2012
 
Scheduling staff created event 10 May 2012
 
April 2012
Scheduling staff created event 20 April 2012
 
Scheduling staff created event 20 April 2012
 
Scheduling staff created event 16 April 2012
 
Scheduling staff created event 4 April 2012
 
Feedback News